บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday March 29, 2021 11:35 —ThaiPR.net

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) (TCCC)  บริษัทฯผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย  ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ  ตราสิงห์ ตราเด็กน้อย และตราทีซีซีซี  ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 49  โดยมีนายโยชิฮิโระ ทามูระ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  (คนกลาง)  เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง Banyan Ballroom    ชั้น 10 โรงแรม  บันยันทรี กรุงเทพฯ  ภายใต้มาตรการเรื่องความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ในปีนี้นายโยชิฮิโระ ทามูระ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  ได้พ้นวาระ โดยมติที่ประชุมได้ทำการแต่งตั้งนายทาคาฮิโระ  ยามาชิตะ ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน

ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางการตลาด  บริษัทได้ทำการปรับกลยุทธ์ในด้านการตลาดโดยเพิ่มกิจกรรมบนช่องทางออนไลน์  และใช้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ      ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,527.6 ล้านบาท  โดยที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น  1,052.5 ล้านบาท  ซึ่งบริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่อง และต้องการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของเกษตรกรในฐานะพันธมิตร  เพื่อมุ่งสู่การเป็นที่หนึ่งในใจเกษตรกรได้ในอนาคต


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ