พช.ปัตตานี จับมือกับอบต.ควนโนรี รวมพลังสร้างสรรค์ บูรณาการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Friday May 14, 2021 08:06 —ThaiPR.net

พช.ปัตตานี จับมือกับอบต.ควนโนรี รวมพลังสร้างสรรค์ บูรณาการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายรอราลี กะจิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี และข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดของทั้งสองหน่วยงาน จำนวน 11 คน ร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ด้วยการลงมือปลูกผักสวนครัว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างในการสร้างคลังอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ณ อบต.ควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร มาเป็นแนวทางปฏิบัติ "ต้นแบบองค์กรผู้นำต้องทำก่อน" ที่ทำให้เห็นจริง เห็นผลเป็นรูปธรรม สร้างวิถีคนองค์กรให้รักนิสัยการปลูกผักอย่างเป็นวิถีชีวิต (way of life) วันนี้ ที่นี้ (ในรอบรั้ว อบต.) จึงร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ผักบุ้ง แตงกวา กวางตุ้ง ผักกาด เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และลดรายจ่าย สร้างรายได้ ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน ประกอบกับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ โดยกิจกรรมในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือที่สำคัญที่แสดงออกให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ต่อนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตให้ประชาชนปฏิบัติตาม มีผักปลอดภัยไว้รับประทานและประกอบอาหาร ปลูกผักที่กิน กินผักที่ปลูก มีพืชผักปลอดภัย ประหยัดรายจ่ายในครัวเรือน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จะเป็นตัวช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถอยู่รอด มีคลังอาหารในครัวเรือน ซึ่งเป็นรากฐานการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว

การขับเคลื่อนครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงทางอาหารอย่างแท้จริงในทุกชุมชน ทำให้พี่น้องประชาชนมีพืชผักปลอดภัยไว้กินเองและแบ่งปัน รวมถึงขยายผลต่อยอดสร้างรายได้ และสิ่งสำคัญคือ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ ส่งเสริมการเกษตรกรรมที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้ ได้มีการเชิญชวนส่วนราชการทุกท่าน ปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดปัตตานี นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวทุกครัวเรือน นำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ