พช.มหาสารคาม พร้อมใจจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"

ข่าวทั่วไป Thursday May 27, 2021 08:49 —ThaiPR.net

พช.มหาสารคาม พร้อมใจจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ

พช.มหาสารคาม พร้อมใจจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น  เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2654 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ที่อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกป่าในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับครัวเรือนต้นแบบ "โคก หนอง นา พช." และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยได้ดำเนินกิจกรรมตามจุดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้ 

ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา พช." แปลง นายสานิตย์ ถาวันจันทร์ บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม  มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม พัฒนาการอำเภอชื่นชม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ตัวแทนครัวเรือนต้นแบบ"โคก หนอง นา พช." อำเภอชื่นชม จำนวน 50 คน ซึ่งร่วมกันปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นพยูง ต้นยางนา ต้นประดู่ รวมกว่า 100 ต้น โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์กล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม

บ้านคำบอน  หมู่ที่ 10 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม บริเวณแปลง "โคก หนอง นา พช." นายบุญสงค์  เขตคาม มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอบรบือ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และตัวแทนครัวเรือนโคก หนอง นา พช. รวมผู้ร่วมกิจกรรม 32 คน โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ และ เอามื้อสามัคคี ดังนี้ 

  1. กิจกรรมหน้าเสาธง โดยมีนายฤทธิศร พุ่มโกสุม พัฒนาการอำเภอบรบือ ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม นายบุญสงค์ เขตคาม เจ้าของแปลงแนะนำสถานที่และให้ความรู้เรื่องการปลูกป่า 5 ระดับ
  2. กิจกรรมปลูกป่า 5 ระดับโดยได้ปลูกไม้ยางนา 30 ต้น ไม้ตะเคียนทอง 30 ต้น ไม้สักทอง 30 ต้น ไม้พยุง 30 ต้น ไม้พยอม 30 ต้น ต้นกล้วย 30 ต้น ไม้ มะม่วง 20 ต้น มะพร้าว 16 ต้น มะขามป้อม 20 ต้น มะขามเปรี้ยว 10 ต้น กระท้อน 5 ต้น ละมุด 10 ต้น ฝรั่ง 15 ต้น ข่า 20 กอ ตะไคร้ 50 กอ และหญ้าแฝก
  3. กิจกรรมทำฝ่ายชลอน้ำ 1 ฝ่าย

ป่าชุมชนดอนปู่ตา บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นำชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำ อช. นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ผู้นำชุมชน และประชาชน บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 210 ต้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ