ม.มหิดล - Shanghai Jiao Tong University (SJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดหลักสูตรนานาชาติ Double Degree สาขาวิชาภาษาจีน เรียน 4 ปี ได้ 2 ปริญญา

ข่าวทั่วไป Friday June 18, 2021 16:16 —ThaiPR.net

ม.มหิดล - Shanghai Jiao Tong University (SJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดหลักสูตรนานาชาติ Double Degree สาขาวิชาภาษาจีน เรียน 4 ปี ได้ 2 ปริญญา

นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2561 ก่อนเกิดวิกฤติ COVID-19 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางไปเยือน Shanghai Jiao Tong University (SJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2562 ได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมจัดทำหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ

School of Humanities, Shanghai Jiao Tong University (SJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน มาในปีพ.ศ.2564 นี้ได้เปิดรับนักศึกษาเป็นรุ่นแรก โดยผู้เรียนสามารถใช้เวลาเรียน 4 ปีได้รับ 2 ปริญญา คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(นานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ B.A.in Chinese Language and Culture / Chinese Business จาก Shanghai Jiao Tong University (SJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2564 นี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะช่วยต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพ และสร้างความเข้าใจระหว่างกันในโลกยุคปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดการสอนภาษาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของโลกในยุคปัจจุบัน ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการสื่อสารในโลกไร้พรมแดน สำหรับภาษาจีนนั้นเป็นหนึ่งในภาษาที่มีผู้พูดมากที่สุดในโลก นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับ Shanghai Jiao Tong University (SJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ติดอันดับ Top 50 ของโลก เปิดหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถด้านทักษะภาษาจีนในระดับสูง เทียบเท่าการทดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Chinese Proficiency Test ระดับ 6 ซึ่งเป็นระดับที่ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว

จุดเด่นของหลักสูตรฯ คือ การจัดให้มีการสอนวิชาภาษาจีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และ Shanghai Jiao Tong University (SJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีความโดดเด่นด้านแพทยศาสตร์เช่นเดียวกัน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสนทนาภาษาจีนระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย ซึ่งการได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอันดับโลก ทำให้มั่นใจได้ว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรฯ จะมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการทำงาน และการศึกษาต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถก้าวขึ้นสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยอันดับโลกได้ตามที่มุ่งหวังต่อไป

โดยเป็นหลักสูตรนานาชาติที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายวิชาที่สามารถต่อยอดการทำงานในด้านการแปลและล่าม ภาษาจีนในธุรกิจออนไลน์ - การค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ฯลฯ รับผู้สมัครทั้งที่เป็นชาวไทยและต่างประเทศ ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไปหรือ PAT 7.4 อย่างใดอย่างหนึ่ง และมีคะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป หรือ MU-ELT 69 คะแนนขึ้นไป ซึ่งหากมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ แต่อยู่ในดุลยพินิจ ที่ใกล้เคียงสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาจีนที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้ก่อนเปิดภาคการศึกษา และเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วจะสามารถเลือกเรียนได้ใน 3 แผนการศึกษาดังนี้

Plan A เรียนที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา4 ปีได้รับ 1 ปริญญา คือ ศศ.บ.ภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยมหิดล

Plan B1 เรียนที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2 ปี และที่ Shanghai Jiao Tong University (SJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 2 ปี ได้รับ 2 ปริญญา คือศศ.บ.ภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ B.A.in Chinese Language and Culture จาก Shanghai Jiao Tong University (SJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

และ Plan B2 เรียนที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ปี และที่ Shanghai Jiao Tong University (SJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 2 ปี ได้รับ 2 ปริญญา คือ ศศ.บ.ภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ B.A.in  Chinese Business จากShanghai Jiao Tong University (SJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2564 นี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และสมัครได้ที่https://la.mahidol.ac.th/th/ba-chinese/

ติดตามข่าวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่www.mahidol.ac.th

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ