กสร.เสริมสร้างวินัยในการทำงานให้นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานการณ์โควิด-19

ข่าวทั่วไป Monday June 21, 2021 13:45 —ThaiPR.net

กสร.เสริมสร้างวินัยในการทำงานให้นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานการณ์โควิด-19

กสร.จัดอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตรการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 1 สร้างการรับรู้ให้นายจ้าง ลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ และความรับผิดชอบในการทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อให้นายจ้าง และลูกจ้างสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สถานการณ์โควิด-19

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของท่านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความมุ่งมั่นที่พัฒนาทรัพยากรแรงงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองสิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน จึงดำเนินการตามภารกิจเพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นของกระทรวงแรงงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ผ่านการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตร การเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง ลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน  ระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างทัศนคติให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  อีกทั้งยังให้ความรู้ความเข้าใจตามหลักความสมดุลระหว่าง เงิน และความสุขในชีวิต ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรแรงงานอีกหลายหลักสูตร สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนการฝึกอบรมได้ ผ่านช่องทาง  https://eservice.labour.go.th/


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ