ข่าวอภิญญา สุจริตตานันท์ ล่าสุด

แรงงานออกประกาศเพื่อป้องกันบรรเทาผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่"

ทั่วไป ก.ย. 64 –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ออกประกาศขอความร่วมมือช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ... อ่านต่อ

กสร. มุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ คว้า 5 รางวัลระดับประเทศ...

ทั่วไป ก.ย. 64 –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคว้า 3 รางวัลเลิศรัฐจากสำนักงาน ก.พ.ร. และ 2 รางวัลศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)... อ่านต่อ

กสร. จับมือ ปส. ลงนาม MOU มุ่งยกระดับความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบกิจการ

ทั่วไป ก.ย. 64 –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการว่าด้วยความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบกิจการ... อ่านต่อ

กสร. ชี้แจงสิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างในกิจการ ที่ได้รับการผ่อนคลายล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่ 1...

ทั่วไป ส.ค. 64 –ThaiPR.net กสร. ชี้แจงสิทธิหน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้างในกิจการที่ได้รับการผ่อนคลายล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564... อ่านต่อ

กสร. ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย จับตา 'ทิศทางการค้าโลก' นำ GLP...

ทั่วไป ก.ค. 64 –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เปิดอบรมออนไลน์ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม... อ่านต่อ

กสร. มุ่งขจัดปัญหาการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพพนักงานตรวจแรงงาน

ทั่วไป ก.ค. 64 –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพิ่มศักยภาพพนักงานตรวจแรงงานในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน... อ่านต่อ

กสร. ปั้นวิทยากรดูแลสุขภาพแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ

ทั่วไป ก.ค. 64 –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดอบรมบุคลากรที่ทำงานด้านการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดสู่นายจ้าง ลูกจ้าง... อ่านต่อ

กสร. ติวเข้มบุคลากรสู่ข้าราชการมืออาชีพ

ทั่วไป มิ.ย. 64 –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเป็นข้าราชการมืออาชีพ เสริมสร้างศักยภาพ ทักษะ... อ่านต่อ

กสร. เชิญชวนนายจ้างสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดให้กับลูกจ้าง ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ทั่วไป มิ.ย. 64 –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รณรงค์เชิญชวนนายจ้างร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผ่านกิจกรรมโครงการโรงงานสีขาว... อ่านต่อ

กสร. เปิดตัวระบบ e-Service บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

ทั่วไป มิ.ย. 64 –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพิ่มช่องทางการให้บริการเงินกู้ใหม่ด้วยระบบ e Service เน้นอำนวยความสะดวก และสร้างความรวดเร็วเพื่อผู้ใช้แรงงาน... อ่านต่อ

สธ.-แรงงาน พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงงาน สกัดโควิดระบาดในแรงงานต่างด้าว

ทั่วไป มิ.ย. 64 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) กระทรวงสาธารณสุข จับมือ กระทรวงแรงงาน และสภากาชาดไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงงาน สถานประกอบการและชุมชน... อ่านต่อ

กสร.เสริมสร้างวินัยในการทำงานให้นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานการณ์โควิด-19

ทั่วไป มิ.ย. 64 –ThaiPR.net กสร.จัดอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตรการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 1 สร้างการรับรู้ให้นายจ้าง ลูกจ้าง... อ่านต่อ

กสร. โปร่งใส ได้รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง

ทั่วไป มิ.ย. 64 –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คว้ารางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประเภทรางวัลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับดี... อ่านต่อ

กสร. เปิดสอบ "พนักงานราชการเฉพาะกิจ" จำนวน 406 อัตรา

ทั่วไป มิ.ย. 64 –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับอนุมัติกรอบอัตรากำลังจากคพร. จัดเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจ รวม 406 อัตรา... อ่านต่อ

โออาร์ ห่วงใยผู้ใช้แรงงาน มอบหน้ากากอนามัย 100,000 ชิ้น สู้ภัยโควิด-19

ทั่วไป มิ.ย. 64 –ThaiPR.net นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เกียรติรับมอบ หน้ากากอนามัย... อ่านต่อ

กสร. ประกาศผลแรงงานนอกระบบดีเด่น สร้างคุณค่า เสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

ทั่วไป พ.ค. 64 –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจำปี 2564 รณรงค์ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของแรงงา... อ่านต่อ

กสร. ปูพรมส่งพนักงานตรวจแรงงานร่วมมือจป.ในโรงงาน สู้ COVID - 19 ในกิจการก่อสร้าง...

ทั่วไป พ.ค. 64 –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในสถานประกอบกิจการ... อ่านต่อ

ก.แรงงาน ช่วยเหลือลูกจ้าง นายจ้าง ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ สู้วิกฤตไปด้วยกัน

ทั่วไป พ.ค. 64 –ThaiPR.net ก.แรงงาน มอบเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 10 ล้านบาท แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซีเคียวริคอร์ จำกัด ในสถานประกอบกิจการ บริษัทรักษาความปลอดภัย... อ่านต่อ

ลูกจ้างเข้าข่ายติดเชื้อ COVID - 19 นายจ้างสั่งให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อได้

ทั่วไป พ.ค. 64 –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชี้แจงกรณี ลูกจ้างอยู่ในข่ายเป็นผู้ติดหรืออาจจะติดเชื้อไวรัส COVID 19 นายจ้างมีคำสั่งให้ลูกจ้างที่มีความเสี่ยงนั้นเข้ารับ... อ่านต่อ

กสร. สร้างการตระหนักรู้และปลุกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ทั่วไป พ.ค. 64 –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน พร้อมสร้างการตระหนักรู้ และปลุกจิตสำนึกให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของความปลอดภัยใน... อ่านต่อ

กสร. เคลียร์ชัด ลูกจ้างลาป่วยไม่ถึง 3 วัน ไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ได้

ทั่วไป เม.ย. 64 –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชี้แจงประเด็นข้อสงสัยในสื่อสังคมออนไลน์ บริษัทกำหนดเงื่อนไขลาป่วย 1 2 วัน ต้องใช้ใบรับรองแพทย์มาประกอบการลา... อ่านต่อ

กสร. ยกระดับการให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้าง ประชาชน ปรับปรุงการยื่นคำร้องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั่วไป เม.ย. 64 –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานปรับปรุงประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541... อ่านต่อ

กสร. ร่วมมือศาลแรงงานกลางเปิดศูนย์บริการด้านกฎหมายเคลื่อนที่ทั่วกรุง อำนวยความยุติธรรมแก่นายจ้าง...

ทั่วไป มี.ค. 64 –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับศาลแรงงานกลางเดินหน้าโครงการ "ศาลแรงงานเคลื่อนที่" ช่วยเหลือและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้านแรงงานที่ได้รับผลกร... อ่านต่อ

กสร. ปั้นเมนเทอร์แบบมืออาชีพ ไว้สอนงานให้บุคลากรใหม่

ทั่วไป มี.ค. 64 –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฝึกฝนให้เป็นพี่เลี้ยง(Mentors) แบบมืออาชีพ... อ่านต่อ

กสร. โต้ข่าวเท็จ ยืนยันห้ามนายจ้างใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงาน

ทั่วไป มี.ค. 64 –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีข่าวเกี่ยวกับประเด็น กฎหมายใหม่ สามารถจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงานได้ แบบไม่ผิดกฎหมาย... อ่านต่อ


ข่าวอภิญญา สุจริตตานันท์ ก่อน 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 08:37 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ