"บิ๊กป้อม" ไฟเขียวบอร์ดกองทุนดีอีตั้งคณะทำงานพิจารณา 649 โครงการขอรับทุนปี 64 วงเงิน 3 พันล้าน

ข่าวเทคโนโลยี Wednesday June 23, 2021 16:27 —ThaiPR.net

"พล.อ.ประวิตร" ประธานบอร์ดกองทุนดีอี ไฟเขียวตั้งคณะทำงานพิจารณาโครงการขอรับทุนปี 64 วงเงินงบประมาณ 3 พันล้านบาท ผู้สนใจยื่นคำขอรับทุนอย่างคึกคักถึง 649 โครงการ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บอร์ดกองทุนดีอี) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ในที่ประชุมวันนี้ ได้รับทราบผลดำเนินงานของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดปิดรับข้อเสนอไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มีหน่วยงานและผู้สนใจ ยื่นคำขอรับทุนฯ เข้ามาจำนวน 649 โครงการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

  1. โครงการศึกษาและพัฒนาทักษะทางสังคม (Soft Skills) และทักษะดิจิทัล (Digital Skill) เพื่อรองรับการพัฒนาแห่งอนาคต ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ และ
  2. โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคนพิการ ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด้านนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กล่าวว่า ที่ประชุมวันนี้ยังได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงาน ได้แก่ คณะทำงานวิเคราะห์โครงการ หรือกิจกรรมฯ ตามประกาศเปิดรับทุนปี 2564 จำนวน 5 คณะย่อย และคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการ สำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย และเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์การอนุมัติค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามมาตรา 26 (6) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายตามมาตรา 26 (6) ให้เป็นไปอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก่อนเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ