เปิดตัวห้องทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวมาตรฐาน มอก. แห่งแรกของไทย

ข่าวทั่วไป Friday July 30, 2021 15:00 —ThaiPR.net

เปิดตัวห้องทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวมาตรฐาน มอก. แห่งแรกของไทย

กรมวิชาการเกษตร สร้างห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าว มาตรฐาน มอก. สำเร็จแห่งแรกหนึ่งเดียวของประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟเขียวแต่งตั้งกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ตรวจสอบรับรองเครื่องเกี่ยวนวดข้าวให้ได้มาตรฐาน เน้นประสิทธิภาพการทำงานเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร สอดรับนโยบายยกระดับเครื่องจักรกลเกษตรไทยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า นอกจากงานวิจัยและพัฒนาด้านพันธุ์พืชแล้วกรมวิชาการเกษตรยังมีงานวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมกับการผลิตพืชเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้งยังมีหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่ผู้ผลิตในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตรด้วย โดยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมากรมได้รับทราบประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ว่า ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภท เครื่องเกี่ยวนวดข้าว มอก.1428-2560 ตามประกาศฉบับดังกล่าวแล้ว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการก่อตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ภายใต้มาตรฐาน มอก.1428-2560 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น เนื่องจากเห็นปัญหาสำคัญว่าเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเป็นเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตชาวนาไทยมาอย่างยาวนาน และมีบริษัทผู้ผลิตจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศหลายบริษัทด้วยกัน แต่ยังขาดหน่วยงานที่จะทำการทดสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องเกี่ยวนวดข้าวซึ่งเป็นที่ยอมรับของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

รวมทั้งจากนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ต้องการยกระดับเครื่องจักรกลทางการเกษตรของไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ จึงได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ภายใต้มาตรฐาน มอก.1428-2560 ตั้งแต่ปี 2562 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น และเข้าสู่กระบวนการทดสอบห้องปฏิบัติการ มอก.มาจนถึงปี 2563 ปัจจุบันประสบความสำเร็จได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าว มาตรฐาน มอก. แห่งแรกของไทย โดยมีศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภท เครื่องเกี่ยวนวดข้าว มอก.1428-2560 ตามประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2564)

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การดำเนินการทดสอบรถเกี่ยวนวดข้าวเพื่อประเมินคุณภาพมาตรฐานของรถเกี่ยวนวดข้าวโดยห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบในห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจสอบคุณลักษณะของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว(ส่วนประกอบและการทำ) การตรวจสอบเครื่องหมายและฉลากต่าง ๆ การชั่งน้ำหนักตัวเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเพื่อหาแรงกดต่อพื้นที่ และการทดสอบการเกี่ยวนวดข้าวในภาคสนาม ซึ่งจะทำการทดสอบการเกี่ยวนวดในแปลงนาที่เตรียมไว้ตามมาตฐาน มอก. โดยจะเน้นไปที่ประสิทธิภาพการทำงาน ได้แก่ อัตราการเกี่ยวนวด(ไร่ต่อชั่วโมง) อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง เปอร์เซ็นต์การสูญเสียของเมล็ดข้าวเปลือก การวัดความดังของเสียงขณะปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ควบคุมเครื่องเกี่ยวนวด เป็นต้น

"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดและได้มาตรฐานตามที่กำหนด โดยกรมวิชาการเกษตรพร้อมที่จะเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าว มาตรฐาน มอก. แห่งแรกของไทยแก่ผู้ที่สนใจภายในเร็วๆ นี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น โทรศัพท์ 043 255038 และ 081 6943288" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ