น่าน-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน "เร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVIC -19)

ข่าวทั่วไป Monday August 2, 2021 10:05 —ThaiPR.net

น่าน-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการฝึกอาชีพเสริมตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ คน ชุมชนและสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) : พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับสถานการณ์ COVID 19 หลักสูตร การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 20 คน โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านม่วงใหม่ ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งการฝึกอบรมได้มีการคัดกรอง สอบสวนโรค ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด อย่างเคร่งครัดโดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การฝึกอบรมในครั้งนี้จึงเป็นการฝึกอบรมให้กับกลุ่มแรงงานผู้ว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVIC-19) ให้มีความรู้ ทักษะสามารถไปประกอบอาชีพเสริม อาชีพอิสระได้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ