เซเว่นฯ ขอบคุณพลังคนไทยไม่รับถุงและ Single-use plastic ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เทียบเท่าปลูกต้นไม้กว่า 2 แสนต้น ใน 6 เดือน

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday September 2, 2021 13:45 —ThaiPR.net

เซเว่นฯ ขอบคุณพลังคนไทยไม่รับถุงและ Single-use plastic ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เทียบเท่าปลูกต้นไม้กว่า 2 แสนต้น ใน 6 เดือน

หลังจากเซเว่น อีเลฟเว่น ประกาศขับเคลื่อนแผนนโยบาย เซเว่น โก กรีน 2021 เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง ภายใต้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) เพื่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการไม่รับพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic) ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น โดยนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา จนถึงเดือนมิถุนายน สามารถลดจำนวนการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 2,050 ล้านใบและลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เป็น ช้อน ส้อม หลอดและแก้ว มากกว่า 700 ล้านชิ้น โดยเทียบเท่ากับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้กว่า 9 หมื่นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า "ซีพี ออลล์ มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ 7 Go Green (เซเว่น โก กรีน) ซึ่งในปี 2564 ได้ริเริ่มการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบาย 7 GO Green Mission 2021 ประกอบด้วย 1. Green Building 2. Green Store 3. Green Logistic 4. Green Living ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆมิติ โดยตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น โดยเฉพาะนโยบายการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โครงการการลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic) โดยลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง และใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติทดแทน ได้แก่ ไม้คนกาแฟ ถุงกระดาษ และ กระดาษหุ้มหลอด และสิ่งที่สำคัญต้องขอขอบคุณพี่น้องคนไทย ที่ให้ความร่วมมือในการไม่รับถุงพลาสติกและพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง เช่น ถุงพลาสติก หลอด ช้อนหรือส้อมพลาสติก โดยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา จนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ เราสามารถลดจำนวนการใช้ถุงพลาสติกได้มากถึง 2,050 ล้านใบ โดยเทียบเท่ากับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้ถึง 87,984.07 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งอาทิ ช้อน ส้อม หลอดและแก้ว มากกว่า 700 ล้านชิ้น เทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้ถึง 4,574.07 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเมื่อรวมกันจำนวนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเทียบเท่ากับการปลูกต้นสักที่มีอายุ 15 ปี กว่า 256,535 ต้น

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ร่วมใจไม่รับถุงพลาสติกและพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง เพื่อช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกและช่วยโลกของเราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน"

"ซีพี ออลล์ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อชุมชนและประเทศชาติ ด้วยปณิธาน "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาส"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ