สพร.9 พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2564

ข่าวทั่วไป Monday September 20, 2021 16:33 —ThaiPR.net

สพร.9 พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2564 มีวาระการประชุมเพื่อ (1)รายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก (2)รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2564 (3)พิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมจุดเน้นของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ต่างๆ ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตของจังหวัด อัตราการจ้างงาน การขาดแคลนแรงงาน รวมไปถึงยุทธศาสตร์จังหวัด โดยได้อุตสาหกรรมหลักที่จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 ภาคอุตสาหกรรมดังนี้ - อุตสาหกรรมภาคการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป - อุตสาหกรรมภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการด้านสุขภาพ - อุตสาหกรรมภาคการค้าการลงทุนและระบบโลจิสติกส์ - อุตสาหกรรมภาคธุรกิจวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการโอทอป และในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก ตามอุตสาหกรรมดังกล่าว และเพิ่มเติมอุตสาหกรรมภาคการศึกษา ในการนี้ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุม ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักบริหาร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ