ก.ล.ต. - DSI เดินหน้ายกระดับการทำงานร่วมกันเชิงรุก เตรียมเพิ่มลักษณะความผิดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีท้าย พ.ร.บ. ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday November 10, 2021 16:54 —ThaiPR.net

ก.ล.ต. - DSI เดินหน้ายกระดับการทำงานร่วมกันเชิงรุก เตรียมเพิ่มลักษณะความผิดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีท้าย พ.ร.บ. ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำโดย นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือในการยกระดับการสืบสวนและตรวจสอบการกระทำผิดในตลาดทุน รวมถึงการพิจารณากำหนดเพิ่มลักษณะความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ก.ล.ต. ได้เข้าร่วมประชุมกับ DSI เพื่อหารือแนวทางการยกระดับการทำงานร่วมกันในเชิงรุก ทั้งด้านกระบวนการสืบสวนและตรวจสอบเกี่ยวกับการกระทำผิดในตลาดทุน อันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อสังคมและประชาชน รวมทั้งจะมีการพิจารณากำหนดความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่มในบัญชีท้ายประกาศ กคพ. ออกตามความในมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้มีการหารือกันถึงประเด็นการเชื่อมโยงข้อมูลและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่ง ก.ล.ต. มีนโยบายในการนำเครื่องมือ e-enforcement เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับตลาดทุน และอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางในการตั้งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันวางแผนและพัฒนาองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นผ่านการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ แนวทางในการทำงานร่วมกันดังกล่าวเป็นไปตามกรอบของบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การกระทำผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษและ ก.ล.ต. ได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็วและรัดกุมยิ่งขึ้น อีกทั้งครอบคลุมการให้ความร่วมมือด้านการสนับสนุนด้านบุคลากร องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ระหว่างกัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ