กรมการพัฒนาชุมชน kick off แก้จน-พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวทั่วไป Wednesday December 1, 2021 10:02 —ThaiPR.net

กรมการพัฒนาชุมชน kick off แก้จน-พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นกรอบการจัดทำแผนในระดับต่างๆให้มีความสอดคล้องและบูรณาการในการนำพาประเทศให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายสมคิด กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการดูแลประชาชนทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนทุกช่วงวัย โดยน้อมนำหลักปรัชญาของพอเพียงมาเป็นหลักในการที่จะดำเนินการ มีการใช้ระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการเข้าไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด โดยแบ่งออกเป็น 5 มิติ ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่ รายได้ และการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ซึ่งต้องอาศัยพัฒนากรในระดับพื้นที่เป็นแกนหลัก

อย่างไรก็ตาม การจะบรรลุผลสำเร็จได้นั้น ทุกภาคส่วนต้องมีเป้าหมายเดียวกัน โดยกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมที่จะดำเนินการเป็นพี่เลี้ยงให้ทีมปฏิบัติการมีความเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูล การจัดทำแผนครัวเรือนและการบูรณาการให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจนบรรลุผลสำเร็จ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ