ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ส่ง 'น้อนบู้บี้' ช่วยภารกิจ 'แยกขวดช่วยหมอ' พิทักษ์บุคลากรด่านหน้า

ข่าวทั่วไป Wednesday December 1, 2021 15:16 —ThaiPR.net

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ส่ง 'น้อนบู้บี้' ช่วยภารกิจ 'แยกขวดช่วยหมอ' พิทักษ์บุคลากรด่านหน้า

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 มาโดยตลอด บริษัทฯ จึงเปิดตัวโครงการ "น้อนบู้บี้ช่วยพี่หมอ" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเครือข่ายสังคมลดขยะ "Less Plastic Thailand" ในภารกิจ "แยกขวดช่วยหมอ" ครั้งที่ 4 โดยตั้งกล่องรับบริจาคขวดเครื่องดื่มพลาสติก PET ใส ไม่มีสี ในคอนโด 28 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร และตั้งเป้าหมายรีไซเคิลขวด PET ใช้แล้วอย่างน้อย 36,000 ขวด เพื่อนำไปผลิตเป็นชุด PPE 2,000 ชุด ส่งต่อให้กับบุคลากรด่านหน้าเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย

นายอชิต โจชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ดำเนินกิจการโดยให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ 'การเติบโตอย่างยั่งยืน' (Growing for Good) โดยโครงการ "น้อนบู้บี้ช่วยพี่หมอ ภารกิจ แยกขวดช่วยหมอ แปลงร่าง ขวด PET เป็นชุด PPE Level 2" ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอกย้ำการนำวิสัยทัศน์ขององค์กรมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ในด้านสังคม ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปกป้องคุณหมอ พยาบาล รวมถึงบุคลากรด่านหน้าทุกท่านขณะปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยจะส่งมอบชุด PPE ที่ผลิตมาจากขวด PET ใช้แล้วจำนวน 2,000 ชุด ให้กับ 10 โรงพยาบาล"

"ส่วนในด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ "น้อนบู้บี้ช่วยพี่หมอ" จะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ไม่ใช่เพียงการรับบริจาคขวดเครื่องดื่ม PET ใส ไม่มีสี ที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปทำเป็นชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ฝาขวดเครื่องดื่มก็จะนำไปบริจาคเพื่ออัพไซเคิลเพิ่มมูลค่าเป็นกระถางต้นไม้และจานรองแก้ว โดยกลุ่ม "Precious Plastic Thailand" ส่วนฉลากเครื่องดื่มก็จะนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) โดยบริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด จะเห็นได้ว่าทุกส่วนของบรรจุภัณฑ์ขวดเครื่องดื่ม จะถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ยังให้ความรู้ผู้บริโภคเกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีการจัดการขยะด้วยหลักการ 3R (Reduce-Reuse-Recycle) และความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก PET ผ่านกิจกรรมสนุกๆ ในรูปแบบออนไลน์ โดย ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เชื่อว่าถ้าผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ก็จะช่วยให้ขยะแต่ละประเภทได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ลดปริมาณขยะสู่หลุมฝังกลบ ซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" นายอชิต กล่าวเสริม

ด้าน นายเมธา เสนทอง ผู้ประสานงาน "โครงการแยกขวดช่วยหมอ" จากองค์กร Less Plastic Thailand กล่าว "ผมขอชื่นชม บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ที่มีส่วนช่วยให้โครงการแยกขวดช่วยหมอ ครั้งที่ 4 บรรลุเป้าหมายในการส่งมอบ PPE Level 2 ซึ่งเหมาะสมกับการใช้ในงานหัตถการทั่วไป จำนวน 5,000 ชุด ให้กับโรงพยาบาลที่มีการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ภายในสิ้นปีนี้ โดยบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย สนับสนุนการรีไซเคิล ขวด PET ใช้แล้ว แปลงเป็นชุด PPE ถึง 2,000 ชุด"

"บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว "ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคัดแยกและเก็บบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด ภายใต้โครงการ 'น้อนบู้บี้' ช่วยพี่หมอ ภารกิจแยกขวดช่วยหมอ' แปลงร่างขวด PET เป็นชุด PPE Level 2 บริษัทฯ จะนำขวด PET ที่ใช้แล้วมารีไซเคิล ผลิตเป็นชุด PPE ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งในการผลิตชุด PPE หนึ่งชุดนั้น จะต้องใช้ขวด PET ประมาณ 18 ขวด ดังนั้นโครงการน้อนบู้บี้ฯ ของเราจะต้องเก็บขวด PET ขั้นต่ำ 36,000 ขวด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย PPE 2,000 ชุด เพื่อส่งมอบให้แก่ 10 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลนครท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลระยองและโรงพยาบาลบ้านค่าย ในจังหวัดระยอง และวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี" ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนเก็บรวบรวมขวด PET ที่ใช้แล้วในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2564 โดยตั้งเป้าเก็บขวดจากคอนโดมิเนียม 33 แห่งในกรุงเทพฯ อาทิ ย่านทองหล่อ พระราม 9 อโศก พญาไท จตุจักร" นางสาวเพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ กล่าวทิ้งท้าย

4 ขั้นตอน 'รักษ์โลก' เพื่อแยกขวด PET ที่ใช้แล้ว ก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

  1. สังเกตขวดพลาสติก PET ใส ไม่มีสี ที่มีสัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 1 ใต้ขวด
  2. ดื่มน้ำให้หมด
  3. แกะฉลาก แยกฝา
  4. บิดขวดให้แบน

จากนั้นหย่อนขวดลงบนกล่องของ 'น้อนบู้บี้' ณ จุดรับ (Drop point) ตามคอนโดมิเนียมต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ หรือรวบรวมเพื่อส่งให้กับรถรับขวดของ 'น้อนบู้บี้' ทั้งนี้ เหตุผลของการบีบขวด นอกจากจะเป็นการประหยัดพื้นที่ในกล่องรับ ณ จุดต่างๆ แล้ว ยังเป็นการประหยัดพื้นที่ในรถขนส่งและการจัดเก็บด้วย หลังผ่านการคัดแยกและขนส่งเข้าสู่ระบบรีไซเคิลแล้ว ขวด PET เหล่านั้นจะถูกรีไซเคิลเป็นเส้นใย แล้วจึงปั่นเป็นเส้นด้าย เคลือบพื้นผิวเพื่อให้สามารถกันน้ำได้ จากนั้นจึงจะนำมาตัดเย็บเป็นชุด PPE Level 2


แท็ก เป๊ปซี่โค  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ