วศ. อว. ขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง (CAB)ในสถาบันการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ข่าวทั่วไป Wednesday December 22, 2021 15:29 —ThaiPR.net

วศ. อว. ขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง (CAB)ในสถาบันการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เปิดงานสัมมนา "โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting และ Facebook Live โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าร่วมบรรยายและเสวนา ได้แก่ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุทธรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนห้องปฏิบัติการในสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถนำระบบคุณภาพไปใช้ในการดำเนินงานและพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ให้มีมาตรฐาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสองระบบจำนวน 550 คน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ 39 แห่ง ภาคการศึกษา 69 แห่ง และภาคเอกชน 18 แห่ง นพ.ปฐมฯ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) ได้รับการยอมรับว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจ และมีความจำเป็นต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการสู่การมีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย จึงจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการให้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศมีการทำงานอย่างเป็นระบบ เกื้อกูลและส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สินค้าและบริการของประเทศไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในเวทีโลก นำมาซึ่งรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ทั้งนี้หากสถาบันการศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองให้มีมาตรฐานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สามารถสมัครได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อได้ที่ 0 2201 7445 หรืออีเมล cab_blpd@dss.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ