วศ.อว. ดึงผู้เชี่ยวชาญ บ.บางจาก คอปอเรชั่นฯ ให้ความรู้ "บทบาทองค์กรภาครัฐ กับการเรียนรู้และปรับตัวต่อสถานการณ์ภาวะโลกร้อน"

ข่าวทั่วไป Friday December 24, 2021 11:33 —ThaiPR.net

วศ.อว. ดึงผู้เชี่ยวชาญ บ.บางจาก คอปอเรชั่นฯ ให้ความรู้

23 ธันวาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดกิจกรรม สนทนาประสา วศ.ครั้งที่ 212 เรื่อง "บทบาทองค์กรภาครัฐ กับการเรียนรู้และปรับตัวต่อสถานการณ์ภาวะโลกร้อน" โดย นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดเวทีสนทนา และกล่าวต้อนรับผู้บริหารและวิทยากรจาก จากบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการผลิตและจัดส่งน้ำมัน และ ดร.เอนกประชา แก้วมณี ผู้จัดการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทีมงาน โดยจัดกิจกรรมผ่านระบบ Zoom meeting มีบุคลากร วศ.ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมจำนวน 115 คน ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร

ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กิจกรรมสนทนาประสา วศ. ครั้งนี้ มุ่งหวังให้บุคลากร วศ. เกิดความรู้ความเข้าใจภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์ภาวะโลกร้อน และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนความพร้อมในการปรับตัวต่อสถานการณ์ เป็นการเรียนรู้จากภาคเอกชนที่มีภารกิจโดยตรงกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อนดังกล่าว ซึ่งบริษัทบางจากฯ เป็นองค์กรดำเนินกิจการและธุรกิจด้านพลังงานหลากหลายรูปแบบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้จากการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำ (World Leaders Summit) COP26 ของนายกรัฐมนตรี เป็นการแสดงบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับประชาคมโลกในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยได้แสดงเจตจำนงในการยกระดับการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ ด้วยทุกวิถีทาง เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ.2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี ค.ศ.2065 ในส่วนชองหน่วยงาน วศ. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ แม้ไม่มีพันธกิจโดยตรงในการบริหารจัดการฯ แต่เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลจึงควรมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรภายในองค์กรเข้าใจถึงความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าว จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ