เผยสถิติและพฤติกรรมการใช้ Blockdit แพลตฟอร์มที่เข้าใจคนเสพคอนเทนต์อย่างแท้จริง ปี 2564

ข่าวเทคโนโลยี Wednesday January 19, 2022 13:54 —ThaiPR.net

เผยสถิติและพฤติกรรมการใช้ Blockdit แพลตฟอร์มที่เข้าใจคนเสพคอนเทนต์อย่างแท้จริง ปี 2564

แม้สถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทยปีที่ผ่านมามีแนวโน้มการระบาดที่สูงขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ มากมาย รวมถึงพฤติกรรมของคนไทยที่เปลี่ยนไป แต่อย่างไรความต้องการในการเสพข้อมูลของคนไทยในช่องทางโซเชียลกลับสวนทางกันซึ่งมีแนวโน้มผู้ใช้งานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

Blockdit เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ผู้ใช้งานเกิดการบอกต่อของแนวคิดการใช้สื่อโซเชียลในการช่วยส่งเสริมการหาข้อมูลที่มีสาระความรู้ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งาน และเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ผู้บริหาร นักการตลาด นักธุรกิจ พนักงานประจำ ครีเอเตอร์ แบรนด์ องค์กร หรือบุคคลทั่วไปเลือกใช้งานเป็นประจำ 

ข้อมูลในปี 2564 ที่ผ่านมา Blockdit มีบัญชีผู้ใช้งานแบบลงทะเบียนทั้งหมด 1,334,000 บัญชี เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ถึง 65% เป็นบัญชีที่ลงทะเบียนใหม่ภายในปี 2564 จำนวน 530,000 บัญชี และมีการเปิดเพจในแอปพลิเคชันทั้งหมด 170,000 เพจ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 75% เป็นเพจที่สร้างใหม่ภายในปี 2564 จำนวน 71,000 เพจ

ทำให้ตอนนี้ Blockdit มี Monthly Active User สูงถึง 2 ล้านคนต่อเดือน นับจาก Unique User ของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน บนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์

อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานในปี 2564 นั้น มาจากการบอกต่อจากผู้ใช้งานที่ได้รับประโยชน์จากการใช้งานเอง ประกอบกับทาง Blockdit ได้มีการสื่อสารแนะนำจุดแข็งของแพลตฟอร์มให้ผู้ใช้งานได้รู้จักอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นช่องทางออนไลน์ อีกทั้งยังได้แรงสนับสนุนจาก Creator ที่ได้ใช้งานแพลตฟอร์ม Blockdit จริง ๆ เป็นการตอกย้ำว่าผู้ใช้งานในปัจจุบันนี้ยังคงมีความต้องการเสพคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเหมือนเดิม เพียงแต่รู้จักการเลือกแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์การใช้งาน ช่วยให้พวกเขาโฟกัสเนื้อหาคุณภาพได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ในปี 2564 ยังมีเพจที่เป็นองค์กร และแบรนด์ชั้นนำต่างทยอยเข้ามาใช้งานแพลตฟอร์ม Blockdit เพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้ในการสื่อสารทางการตลาดกับกลุ่มลูกค้าในรูปแบบการทำ Branded Content ซึ่งตอบโจทย์กับกลุ่มผู้ใช้งาน Blockdit ที่ต้องการเสพคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์

ทาง Blockdit จึงได้สรุปข้อมูลสถิติและพฤติกรรมการใช้งานที่น่าสนใจในปี 2564 มาให้ได้ทราบกัน

เมื่อดูข้อมูลผู้ใช้งาน Blockdit แบบแบ่งตามช่วงอายุ

จะพบว่ากลุ่มผู้ใช้งานช่วงอายุ 25-44 ปี มีการใช้งาน Blockdit มากที่สุดจากข้อมูลนี้

ผู้ใช้งานช่วงอายุ 18-24 ปี มีสัดส่วน 16.67%

ผู้ใช้งานช่วงอายุ 25-34 ปี มีสัดส่วน 33.98%

ผู้ใช้งานช่วงอายุ 35-44 ปี มีสัดส่วน 27.10%

ผู้ใช้งานช่วงอายุ 45-54 ปี มีสัดส่วน 14.53%

ผู้ใช้งานช่วงอายุ 55-64 ปี มีสัดส่วน 7.40%

ผู้ใช้งานช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไป มีสัดส่วน 0.31%

จะเห็นว่ากลุ่มผู้ใช้งานหลักยังคงสอดคล้องกับปีที่แล้วที่ช่วงอายุ 25-34 ปี มีสัดส่วนมากที่สุด โดยรองลงมาเป็นช่วงอายุ 35-44 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งานในวัยทำงาน ทำธุรกิจเป็นหลัก โดยมีตัวเลขที่น่าสนใจมากคือช่วงอายุ 18-24 ปี มีฐานผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นมากที่สุดกว่าช่วงอายุอื่น โดยในปี 2564 กลุ่มนี้มีจำนวน 170,000 บัญชี เพิ่มขึ้น 124% จากปี 2563 ซึ่งมีอยู่ 76,000 บัญชี 

โดยข้อมูลผู้ใช้งานแบบแบ่งตามเพศจะพบว่ากลุ่มผู้ใช้งานเพศชายมีสัดส่วนมากที่สุดจากชุดข้อมูลนี้

ผู้ใช้งานที่ระบุเพศชาย มีทั้งหมด 711,000 บัญชี สัดส่วน 53%

ผู้ใช้งานที่ระบุเพศหญิง มีทั้งหมด 518,000 บัญชี สัดส่วน 39%

ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ระบุเพศ มีทั้งหมด 105,000 บัญชี สัดส่วน 8%

ถึงแม้ว่าผู้ใช้งานเพศชายจะมีปริมาณมากที่สุด แต่ผู้ใช้งานเพศหญิงกลับมีอัตราเติบโตสูงกว่าเพศชายเมื่อเทียบจากปีก่อน โดยในปี 2564 เพศหญิงมีจำนวน 518,000 บัญชี เติบโตขึ้น 84% จากปี 2563 ซึ่งมีอยู่ 281,000 บัญชี ซึ่งเป็นเพราะเนื้อหาใน Blockdit นั้นมีความหลากหลาย อ่านได้ทุกเพศทุกวัย

ผู้ใช้งานเพศชายให้ความสนใจหมวดหมู่ Stocks & Economy, Covid-19, Business, Sports, Cryptocurrency 

ผู้ใช้งานเพศหญิงให้ความสนใจหมวดหมู่ Covid-19, Stocks & Economy, Business, Marketing, Books

ในด้านผู้ใช้งาน Blockdit นั้นนิยมใช้ด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง ?

ใช้งานบน สมาร์ตโฟน (Mobile) 74% 

ใช้งานบน คอมพิวเตอร์ (Desktop) 22% 

ใช้งานบน แท็บเล็ต (Tablet) 5% 

จากข้อมูลพบว่าผู้ใช้งานยังคงนิยมใช้งาน Blockdit บนสมาร์ตโฟนมากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์ที่มีความสะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน เพราะสามารถใช้งานได้ตลอดวันทุกเวลาที่ต้องการ ซึ่งสมาร์ตโฟนถือเป็นอุปกรณ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วและขาดไม่ได้สำหรับยุคนี้ไปแล้ว

ในด้านพฤติกรรมการใช้งาน Blockdit โดยรวม ที่น่าสนใจอื่น ๆ

วันที่มีปริมาณมากที่สุดคือ วันพฤหัสบดี, ศุกร์ และเสาร์ ในช่วงกลางวัน 

คนดูโพสต์มากที่สุดคือ เวลา 11.00-13.00 น. 

และช่วงกลางคืน คนดูโพสต์มากที่สุดคือ เวลา 19.00-22.00 น.

ผู้ใช้งานใช้เวลาในแอปพลิเคชัน Blockdit เฉลี่ยประมาณ 7 นาที ต่อการเข้าใช้ 1 ครั้ง

จังหวัดที่ใช้งานมากที่สุดเรียงตามลำดับมากไปน้อย ได้แก่ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, นครราชสีมา, ขอนแก่น, สงขลา

หมวดหมู่ที่ผู้ใช้งาน Blockdit นิยมเสพมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 

อันดับที่ 1 : Stocks & Economy (หุ้น & เศรษฐกิจ) : https://www.blockdit.com/explore/stocks-economy

อันดับที่ 2 : Covid-19 (โควิด-19) : 

https://www.blockdit.com/explore/covid-19

อันดับที่ 3 : Business (ธุรกิจ) : 

https://www.blockdit.com/explore/business

อันดับที่ 4 : Cryptocurrency (คริปโทเคอร์เรนซี) : 

https://www.blockdit.com/explore/cryptocurrency

อันดับที่ 5 : Science & Tech (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) : https://www.blockdit.com/explore/science-tech

ในปี 2564 มีคอนเทนต์ที่โพสต์ลงบน Blockdit ทั้งหมด 1,314,000 โพสต์

โดยมีโพสต์คอนเทนต์ทั้งแบบ 'บทความ' Article, 'พอดแคสต์' Podcast, 'วิดีโอ' Video

ทั้งหมดนี้คือสถิติการใช้งาน Blockdit ที่น่าสนใจในปี 2564 ที่เราได้นำมาแชร์เพื่อต้อนรับศักราชใหม่ โดยที่เรายังคงคำสัญญาให้สังคมแห่งนี้เติบโตอย่างมีคุณภาพขึ้นไปอีก ด้วยเนื้อหาคุณภาพใหม่ ๆ ครอบคลุมทุกความสนใจ ตั้งแต่สาระหนักแน่นไปจนถึงเรื่องเบา ๆ สนุกสนาน รวมทั้งการพัฒนาระบบ ฟีเชอร์ใหม่ ๆ ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ และผลักดันแพลตฟอร์ม Blockdit ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดให้กับผู้ใช้งาน ครีเอเตอร์ และแบรนด์องค์กร ที่เลือก Blockdit เป็นช่องทางหลักในการเสพข้อมูลข่าวสารในเวลานี้

แหล่งที่มา : https://www.blockdit.com/posts/61e64437d884ebb6adf477c5

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Blockdit ได้แล้ววันนี้บน iOS และ Android

www.blockdit.com/download


แท็ก ข้อมูล  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ