สพร. 19 เชียงใหม่ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขยายผล ต่อยอดสู่การปฏิบัติ ปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ยืนต้น ผักปลอดภัย

ข่าวทั่วไป Wednesday January 19, 2022 14:34 —ThaiPR.net

สพร. 19 เชียงใหม่ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขยายผล ต่อยอดสู่การปฏิบัติ ปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ยืนต้น ผักปลอดภัย

สพร. 19 เชียงใหม่ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขยายผล ต่อยอดสู่การปฏิบัติ ปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ยืนต้น ผักปลอดภัย ไร้สารพิษ ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน สร้างความร่มรื่นให้กับหน่วยงาน เสริมความสามัคคีมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินโครงการสวัสดิการปลูกพืชผักสวนครัวและปลูกต้นไม้ยืนต้น ตามนโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อได้พืชผักที่มีคุณภาพและปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน สร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งเป็นการสร้างความร่มรื่นให้กับหน่วยงาน ตามข้อสั่งการ นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีความห่วงใยจากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และทำให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแบบอย่างที่รัชกาลที่ 9 มาขยายผล ต่อยอดสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีการนำพื้นที่ว่างในหน่วยงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จัดทำเป็นแปลงสวนเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับรับประทาน ได้แก่ มะเขือ กระเพรา พริก ผักกาด และทดลองปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ลอยน้ำ ตระกูลผักสลัด กรีนโอ๊ด ฟิลเลย์ สลัดคอส ด้วยการปลูก 2 ระบบ ได้แก่ ระบบน้ำลึกไหลวนกลางแจ้งเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงตลอดทั้งปี และการปลูกในโรงเรือนกึ่งปิดที่ควบคุมสภาพอากาศ ในระบบน้ำไหลผ่าน ใช้วัสดุทดแทนจากธรรมชาติ อย่างต้นไม้ไผ่ โดยได้เริ่มดำเนินโครงการ ด้วยกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยผลผลิตที่ได้นอกจากนำไปประกอบอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ยังสามารถนำไปแบ่งปัน

ซึ่งขณะนี้บุคลากรหน่วยงานสามารถเริ่มเก็บผลผลิต "ผักปลอดภัย ไร้สารพิษ" ไว้บริโภค ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และแบ่งปัน หรือเป็นของฝากที่มีคุณค่า ดีต่อสุขภาพผู้รับ ให้กับเครือข่าย ในระหว่างเทศกาลสวัสดีปีใหม่ที่ผ่านมา และโอกาสพิเศษต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ