สนพ.เพชรบูรณ์ ปรับกระบวนงาน ประเมินความรู้ความสามารถ ผ่าน รอรับหนังสือรับรองได้เลย

ข่าวทั่วไป Friday January 28, 2022 14:20 —ThaiPR.net

สนพ.เพชรบูรณ์ ปรับกระบวนงาน ประเมินความรู้ความสามารถ ผ่าน รอรับหนังสือรับรองได้เลย

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ดำเนินการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 18 คน ผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 18 คนนายอาคม คุ้มหมู่  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ กล่าวว่า  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คือ หน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงแรงงานโดยมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานไทยให้มีทักษะได้มาตรฐานสากล "Workforce with World-class Competency" โดยมีอำนาจหน้าที่  1) พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ดำเนินการส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานและแข่งขันฝีมือแรงงาน 2) ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานและพัฒนาระบบ รูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่กำลังแรงงาน 3) ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศักยภาพแรงงาน และการเป็นผู้ประกอบการ 4) ดำเนินการประสานและส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชน จัดทำแผนความต้องการแรงงานฝีมือแห่งชาติ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 5) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประสานความเชื่อมโยง สร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานทั้งในและต่างประเทศ  ปัจจุบันผู้ที่ต้องการหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ออกโดย "กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ" เพื่อรับรองว่าบุคคลนั้น ๆ เป็นผู้ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากศขนาดเล็ก ช่างเชื่อม  เมื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินแล้ว หากผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสามารถรอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและบัตรประจำตัวได้เลย เป็นการปรับบริการของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ให้รวดเร็วและสร้างความประทับให้แก่ผู้เข้ารับบริการ


แท็ก ช่างไฟฟ้า  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ