วศ.ร่วมมือเครือข่าย อพ.สธ. เสริมการวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคเหนือ

ข่าวทั่วไป Friday February 11, 2022 14:25 —ThaiPR.net

วศ.ร่วมมือเครือข่าย อพ.สธ. เสริมการวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคเหนือ

วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนายมโนวิช เรืองดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) เข้าร่วมประชุมหน่วยงานเครือข่าย อพ.สธ. เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคเหนือ ตามกรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด ระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยมีนายทวีป หลวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก และนางนภาพร อุดมโรจน์ เจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก กรมวิชาการเกษตร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ทั้งนี้ทางคณะทำงานได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างภายในแปลงพืชอนุรักษ์ อพ.สธ. และพืชท้องถิ่น ที่ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยฯ เช่น คาวตอง ผักไผ่ ผักแซ่ว สะแล อ่อมแซ่บ และเกี๋ยงพา เพื่อนำมาศึกษา วิเคราะห์ คุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบอาหาร และจัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนการวิจัย พัฒนาในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ