มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบรางวัลอายิโนะโมะโต๊ะอวอร์ด แก่นักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มีผลงานดีเด่นด้านโภชนาการ ประจำปี 2564

ข่าวเศรษฐกิจ Friday March 4, 2022 13:56 —ThaiPR.net

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบรางวัลอายิโนะโมะโต๊ะอวอร์ด แก่นักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มีผลงานดีเด่นด้านโภชนาการ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ธีระชัย ขันธิกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ รศ.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบโล่รางวัลอายิโนะโมะโต๊ะ แก่นักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มีผลงานดีเด่นด้านโภชนาการประจำปี 2564 พร้อมทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ แพทย์หญิงอรพร ดำรงวงศ์ศิริ จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านโภชนาการสำหรับทารกและเด็กเล็ก จากสารอาหารและน้ำนมแม่ โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

สำหรับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มีผลงานดีเด่นด้านโภชนาการเพื่อสังคมไทย จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นเยาว์ที่อุทิศตนทำผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยด้านโภชนาการ และเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยทำงานวิจัยด้านโภชนาการอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำผลงานไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และเป็นแบบอย่างที่ดีของนักวิจัยรุ่นหลังต่อไป

สามารถติดตามมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ที่

Facebook: Ajinomoto Foundation Thailand มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย https://www.facebook.com/ajtfoundation/

Website: https://ajinomotofoundation.or.th/


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ