ภาครัฐร่วมเอกชนบูรณาการพัฒนากำลังแรงงานโคราช

ข่าวทั่วไป Monday March 21, 2022 09:08 —ThaiPR.net

ภาครัฐร่วมเอกชนบูรณาการพัฒนากำลังแรงงานโคราช

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา (สพร. ๕ นครราชสีมา) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ

นายปราบพล โล่วีระ ผู้อำนวยการ สพร. ๕ นครราชสีมา ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ว่าการประชุมครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้รายงานแผนปฏิบัติการพัฒนากำลังคนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการพัฒนากำลังคนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายเอสเคิร์ฟ (S - Curve) (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครราชสีมา ภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และที่ประชุมได้พิจารณาให้เร่งดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ทั้ง ๔ ภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ๑) ภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ๒) ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บริการ การค้า และไมซ์ (MICE) ๓) ภาคอุตสาหกรรมการผลิต Bio Economy (ชิ้นส่วนยานยนต์ ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์) และ ๔) ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหาร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ