รมว.สุชาติ หารือ รมว.แรงงานสิงคโปร์ พัฒนาการจัดหางานให้มีประสิทธิภาพ

ข่าวทั่วไป Thursday May 5, 2022 12:38 —ThaiPR.net

รมว.สุชาติ หารือ รมว.แรงงานสิงคโปร์ พัฒนาการจัดหางานให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าเยี่ยมคารวะ Dr.Tan See Leng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของสิงคโปร์ โอกาสนี้ได้หารือข้อราชการในประเด็นการดูแลแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์และศึกษาระบบการ Matching ตำแหน่งงานแก่นักศึกษาจบใหม่ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลความต้องการของนายจ้าง เพื่อนำรูปแบบดังกล่าวไปปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจ้างงานในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ กระทรวงแรงงานสิงคโปร์

นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของสิงคโปร์ที่ให้การดูแลแรงงานไทยที่เข้ามาทำงานในประเทศสิงคโปร์ทุกคนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาที่ได้ดูแลเรื่องการฉีดวัคซีน ความเป็นอยู่และสวัสดิการต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังหารือถึงการบริหารจัดการระบบการจ้างงาน การ Matching ตำแหน่งงานให้แก่นักศึกษาจบใหม่เพื่อให้สามารถหางานทำได้และเชื่อมโยงข้อมูลตอบสนองความต้องการของนายจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการรับแรงงานไทยเข้ามาทำงานในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานไทยที่เข้ามาทำงานกว่า 10,000 คน ผ่านกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง 1,827 คน

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ในปี 2565 นายจ้างและสถานประกอบการในประเทศสิงคโปร์มีความต้องการจ้างแรงงานไทยใน 3 สาขา ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ช่างอู่ต่อเรือ และช่างเชื่อมฝีมือ เนื่องจากแรงงานไทยได้รับการชื่นชมในเรื่องทักษะฝีมือการทำงานขั้นสูง ซึ่งเป็นที่ไว้วางใจและพึงพอใจของนายจ้างสิงคโปร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีเป้าหมายพัฒนาคนในทุกมิติ

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงแรงงานได้ยกระดับบริการจัดหางานออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน จุดเด่นของแพลตฟอร์มไทยมีงานทำสามารถรวบรวมตำแหน่งงานว่างจากเครือข่ายของบริษัทจัดหางานและของภาครัฐ การนำระบบ AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจับคู่ (Matching) ตำแหน่งงาน การให้บริการแบบ Single Window ของหน่วยงานภาคี การให้บริการจัดหางานผ่านแอปพลิเคชันไทยมีงานทำ การรวมบริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่จุดเดียว การติดตามผลการมีงานทำ ข้อมูลการให้บริการมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงได้แบบ Real-time พร้อมรวบรวมหลักสูตรพัฒนาทักษะของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คนหางานมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานและมีระดับรายได้เพิ่มขึ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ