มัดรวมทัศนคติโลกโซเชียล 1.9 ล้านข้อความ สะท้อนเสียง 'ชื่นชอบ - ไม่ถูกใจ' อะไรบ้างในตัวผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ข่าวทั่วไป Tuesday May 10, 2022 11:05 —ThaiPR.net

มัดรวมทัศนคติโลกโซเชียล 1.9 ล้านข้อความ สะท้อนเสียง 'ชื่นชอบ - ไม่ถูกใจ' อะไรบ้างในตัวผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ยิ่งใกล้วันเลือกตั้ง กระแสความคิดเห็นยิ่งเข้มข้นขึ้น บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด จัดทำ social listening มัดรวมเสียงชาวเน็ตตลอด 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.พ.- 27 เม.ย. ที่มีต่อผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. พบมีมากกว่า 1.9 ล้านข้อความ เจาะลึกข้อมูลเสียงสะท้อนและทัศนคติความชอบ ความไม่ถูกใจ และความคิดเห็นเป็นกลางทั่วไป ลำดับผู้สมัครที่ถูกกล่าวถึงเมื่อดูเฉพาะข้อความเชิงบวก และข้อความเชิงลบ พบว่ามีความเปลี่ยนแปลง แต่ยืนอันดับหนึ่งยังคงเป็น "ชัชชาติ" ขณะที่อันดับสองขับเคี่ยวกันระหว่าง "อัศวิน" และ "วิโรจน์"

บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด Digital Super Agency รายแรกของไทย เปิดเผยข้อมูลการจัดทำ social listening ด้วยเทคโนโลยีเอไอลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัท คัดกรองข้อมูลที่รวบรวมได้จากบทสนทนาชาวเน็ตในช่วง 3 เดือนระหว่างก.พ.ถึงเม.ย.2565 ในหัวข้อ ทัศนคติที่มีต่อผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 10 อันดับแรก โดยทำการเก็บข้อมูลแบบไม่ได้ระบุพื้นที่ผู้ใช้งานจากหลายแพลตฟอร์ม อาทิ facebook , twitter, website , youtube , Instragram ฯลฯ ภาพรวมการสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ช่วงข้อมูลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2565 รวมทั้งสิ้น 1,955,953 ข้อความ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่สนทนาเกี่ยวกับนโยบายของผู้สมัครที่มีความแตกต่างกันในแต่ละมุมมองทั้งเชิงบวก เชิงลบ และเชิงทั่วไป อาทิ นโยบายทำได้จริง บุคลิกน่าเชื่อถือ มั่นใจว่าทำงานได้อย่างที่พูด หาเสียงสร้างภาพ นโยบายขายฝัน ไม่ชอบพรรคที่หนุนหลัง ไม่รู้ปัญหาแต่อยากมาแก้ไข กทม.จะไปต่อไม่ได้เพราะย่ำอยู่กับที่นานเกินไป ฯลฯ

จากข้อมูลในภาพข้างต้น จะพบว่า แม้ในภาพรวม ผู้สมัครที่ถูกกล่าวถึงเป็นลำดับสองและสามคือ "วิโรจน์" และ "อัศวิน" แต่หากดูเฉพาะบทสนทนา 'เชิงบวก' อันดับของผู้สมัครทั้งสองคนนี้จะสลับกัน โดยอันดับผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ที่ผู้คนในโลกโซเชียลพูดถึงมากที่สุดในเชิงบวก 3 อันดับแรก คือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จำนวน 2.3 แสนข้อความเชิงบวก ตัวอย่างความเห็น เช่น เบอร์ 8 เป็นเลขแห่งความเจริญก้าวหน้า ชื่นชมคลิปวิดีโอที่นำเสนอปัญหาและการแก้ไข ให้ความสำคัญกลุ่มหลากหลายทางเพศ ป้ายหาเสียงไม่ขวางการจราจร ยกยอเป็นผู้แข็งแกร่งต่างจากคนอื่น มีความเข้าใจปัญหากลุ่มชนชั้นล่าง เป็นต้น

ขณะที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รั้งอันดับสอง ชาวเน็ตพูดเชิงบวก 9.4 หมื่นข้อความ เช่น ให้กำลังใจขอให้ประสบความสำเร็จ ชมการสร้างบันไดเลื่อนไม่มีหลังคาไม่บดบังทัศนียภาพ ทำคลองสวยสะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ลงพื้นที่ดูปัญหาแออัดกับชาวมุสลิม ยืนยันผลงานเยอะแต่ส่วนใหญ่คนไม่รู้ เป็นต้น ตามมาด้วย นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร จำนวน 5.8 หมื่นข้อความเชิงบวก เช่น แสดงจุดยืนสนับสนุนเลือกพรรคก้าวไกล ชื่นชมนโยบายสวัสดิการคนเมือง ป้ายหาเสียงไม่ขวางทางเดิน ทุ่มเทลงพื้นที่จริง ขอบคุณแก้ปัญหาโรงไฟฟ้าขยะอ่อนนุช ชอบวิธีนำเสนอนโยบาย เป็นต้น

อันดับ 4.น.ต.ศิธา ทิวารี ถูกกล่าวถึง 12,802 ข้อความ เช่น ชอบนโยบายบำนาญประชาชน มีวิสัยทัศน์ที่เป็นไปได้จริง 5.นายสกลธี ภัททิยกุล ถูกกล่าวถึง 10,690 ข้อความ เช่น ชื่นชมในการทำงานเพราะเข้าใจปัญหาจริงของคนกรุงเทพฯ นโยบายน่าสนใจ 6.นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ถูกกล่าวถึง 4,837 ข้อความ เช่น นำระบบ AI แก้ปัญหาการจราจร เชื่อว่านโยบายแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ทำได้จริง 7.น.ส.รสนา โตสิตระกูล ถูกกล่าวถึง 3,450 ข้อความ เช่น ชื่นชอบนโยบายติดโซลาเซลล์ หาเสียงออนไลน์ไม่ทำป้ายกีดขวางพื้นที่ เห็นด้วยกับนโยบายลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย 8.นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ ถูกกล่าวถึง 36 ข้อความ เช่น ชอบแนวคิดพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็น Smart City 9.นายธเนตร วงษา ถูกกล่าวถึง 6 ข้อความ เช่น ชื่นชอบวิสัยทัศน์พูดจริงทำจริง และ 10.นายศุภชัย ตันติคมน์ ถูกกล่าวถึง 5 ข้อความ เช่น ชอบนโยบายตลาดนัดธงเขียว

อย่างไรก็ตาม เมื่อดูเฉพาะบทสนทนา 'เชิงลบ' โซเชียลมีเดียพูดถึงผู้สมัคร 10 อับดับแรก รวม 298,593 ข้อความ มีลำดับดังนี้ 1.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ถูกกล่าวถึง 200,192 ข้อความ เช่น หาเสียงสร้างภาพ ไม่เห็นด้วยกับการจำกัดพื้นที่การชุมนุมของประชาชน ล้อเลียนนโยบาย 200 ข้อว่าถูกนำเสนอเกินจริง 2. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ถูกกล่าวถึง 59,238 ข้อความ เช่น ไม่เลือกเพราะไม่สนับสนุนพรรคก้าวไกล ไม่เห็นด้วยกับนโยบายทวงคืนสนามหลวง ไม่พอใจการตอบคำถามในเชิงเหน็บแนม นโยบายไม่ชัดเจนมุ่งเน้นการเมืองเกินไป ไม่พอใจที่นำประเด็นการชุมนุมมาเป็นเครื่องมือหาเสียง มุ่งหาเสียงแต่ประเด็นที่สร้างความแตกแยกให้สังคมไทย 3.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ถูกกล่าวถึง 29,253 ข้อความ เช่น หากได้กลับมาเป็นผู้ว่าฯ กทม.ก็จะไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาขึ้น ตำหนิป้ายหาเสียงกีดขวางทางเดิน ขาดวิสัยทัศน์เพราะปฏิบัติหน้าที่ตามคำวิจารณ์ของประชาชน ตอนเป็นผู้ว่าฯ ไม่ฟังปัญหาประชาชนแต่มารับฟังตอนหาเสียง เป็นต้น

ลำดับ 4. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ถูกกล่าวถึง 3,547 ข้อความ เช่น ลอกเลียนแบบป้ายหาเสียงของผู้สมัครรายอื่น ไม่พอใจที่ไม่เคยรับทราบถึงปัญหาทางเท้าในกรุงเทพฯ มาก่อน ไม่สนับสนุนเพราะสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ 5. นายสกลธี ภัททิยกุล ถูกกล่าวถึง 2,936 ข้อความ เช่น ไม่รู้จริงถึงปัญหาต่างๆ ในกรุงเทพฯ ไม่เคยเห็นผลงานในสมัยที่เป็นรองผู้ว่าฯ 6.น.ส.รสนา โตสิตระกูล ถูกกล่าวถึง 2,710 ข้อความ เช่น ยกคุณจำลอง ศรีเมืองเป็นต้นแบบผู้ว่าฯ ทำให้หมดความน่าเชื่อถือ นโยบายขายฝัน ไม่เชื่อว่าจะปราบทุจริตได้จริง 7. น.ต.ศิธา ทิวารี ถูกกล่าวถึง 665 ข้อความ เช่น นโยบายหวังคะแนนเสียง นโยบายเชื่อมต่อคนต่างรุ่นไม่มีทางเกิดได้จริง 8.นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ ถูกกล่าวถึง 32 ข้อความ เช่น ตำหนินโยบายไม่ระบุเนื้อหาไม่มีรายละเอียด 9.นายศุภชัย ตันติคมน์ ถูกกล่าวถึง 10 ข้อความ เช่น คัดลอกนโยบายของคนอื่นมาดัดแปลงเล็กน้อยแล้วนำไปใช้เป็นของตนเอง และนายธเนตร วงษา ถูกกล่าวถึง 10 ข้อความ เช่น ไม่เชื่อว่าจะแก้ปัญหารถติดได้ภายใน 21 วัน เป็นต้น

ขณะที่เมื่อดูเฉพาะบทสนทนา 'ทั่วไป หรือเป็นกลาง' โซเชียลมีเดียพูดถึงผู้สมัคร 10 คนแรก รวม 1,237,856 ข้อความ ดังนี้ 1.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ถูกกล่าวถึง 689,971 ข้อความ 2. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ถูกกล่าวถึง 209,043 ข้อความ 3.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ถูกกล่าวถึง 173,532 ข้อความ 4. น.ส.รสนา โตสิตระกูล ถูกกล่าวถึง 55,753 ข้อความ 5. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ถูกกล่าวถึง 42,006 ข้อความ 6. นายสกลธี ภัททิยกุล ถูกกล่าวถึง 35,893 ข้อความ 7. น.ต.ศิธา ทิวารี ถูกกล่าวถึง 20,210 ข้อความ 8.นายศุภชัย ตันติคมน์ ถูกกล่าวถึง 5,019 ข้อความ 9. นายธเนตร วงษา ถูกกล่าวถึง 1,686 ข้อความ และนายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ ถูกกล่าวถึง 925 ข้อความ

ทั้งนี้ บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด ได้จัดทำรายละเอียดทัศนคติของประชาชนแยกเป็นรายบุคคลไว้สำหรับ 10 อันดับผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ดังนี้

Social Listening เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่คนทำงานด้านการตลาดดิจิทัล นำมาใช้เพื่อบริหารจัดการข้อมูล และสามารถนำใช้เพื่อรับฟังเสียงของผู้คนในโซเชียลมีเดียในช่องทางหลากหลายแพลตฟอร์ม โดยการนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้เพื่อนำเสนอมุมมองของผู้คนที่ร่วมสนทนาในโลกออนไลน์ที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้ ผ่านการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร บุคลิก ความคิด นโยบาย รวมถึงการสะท้อนปัญหาที่ควรเร่งแก้ไข ร่วมเกาะติดสถานการณ์การเลือกผู้ว่าฯกทม. ด้วยข้อมูลเรียลไทม์ไปกับเรียล สมาร์ท ได้ที่ www.realsmart.co.th และ facebook.com/realsmart.co.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ