จีพีเอสซี มุ่งสู่ผู้นำนวัตกรรมพลังงานยั่งยืน ตั้งเป้าขึ้นแท่น 1 ใน 3 ของอาเซียน เปิดโครงการ "GPSC GREENOVATION STARTUP SANDBOX PROGRAM" เฟ้นหาสตาร์ทอัพสายกรีน ร่วมจุดประกายแนวคิดธุรกิจพลังงานที่ยั่งยืน

ข่าวเศรษฐกิจ Friday May 27, 2022 08:45 —ThaiPR.net

จีพีเอสซี มุ่งสู่ผู้นำนวัตกรรมพลังงานยั่งยืน ตั้งเป้าขึ้นแท่น 1 ใน 3 ของอาเซียน เปิดโครงการ

จีพีเอสซี แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เดินหน้าลงทุนสร้างนวัตกรรมพลังงานสะอาด ตอบรับเทรนด์โลกสีเขียว ก้าวข้ามความท้าทายปัญหาภาวะโลกร้อน เปิดตัวโครงการ "GPSC GREENOVATION STARTUP SANDBOX PROGRAM" เฟ้นหาสตาร์ทอัพสายรักษ์โลก ร่วมจุดประกายแนวคิดธุรกิจด้านพลังงานที่ยั่งยืน พร้อมต่อยอดความเป็นไปได้ นำไปทดลองใช้จริงใน Sandbox ของ TRUE DIGITAL PARK ตอกย้ำนโยบายก้าวสู่ผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานเพื่อความยั่งยืน ติดอันดับ 1 ใน 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ดร.รสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาวะโลกร้อนได้กลายเป็นปัญหาใหญ่และเป็นความท้าทายระดับโลกที่ทุกประเทศต่างให้ความสำคัญ  โดยในการประชุมภาคีแห่งสหประชาชาติในปี 2564 ที่ผ่านมา ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 (COP26) ได้วางเป้าหมายให้ประเทศต่าง ๆ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 สอดรับกับรัฐบาลไทยได้จัดทำแผนพลังงานชาติที่สอดคล้องกัน ด้วยการเน้นพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น พร้อมวางเป้าหมายลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุเกิดก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutrality ภายในปี 2565-2570 ตอกย้ำว่าแนวโน้มพลังงานของโลกกำลังมุ่งไปสู่การพัฒนาพลังงานสะอาดมากขึ้นอย่างชัดเจน

"จีพีเอสซี ในฐานะแกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานอัจฉริยะของกลุ่ม ปตท. ที่ดำเนินธุรกิจมุ่งสู่การผลิตไฟฟ้าจากนวัตกรรม พลังงานสะอาด และพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ได้วางนโยบายเพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมพลังงานเพื่อความยั่งยืน ติดอันดับ 1 ใน 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด หรือพลังงานสีเขียว ในพอร์ตการลงทุนให้มีสัดส่วนมากกว่า 50% จากกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมของบริษัทในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือภายในปี 2573 พร้อมมุ่งสร้างนวัตกรรมพลังงานและธุรกิจไฟฟ้า ทั้งนวัตกรรมธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ด้วยเทคโนโลยีเซมิโซลิด (Semisolid) เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แบตเตอรี่ โรงไฟฟ้าดิจิทัล และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสร้างธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงของโลก"

"จีพีเอสซี" เดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมพลังงานที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เปิดตัวโครงการ "GPSC GREENOVATION STARTUP SANDBOX PROGRAM" ชวนเหล่าสตาร์ทอัพและคนรุ่นใหม่ ร่วมส่งผลงาน ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมจับมือ ทรู ดิจิทัล พาร์ค (TRUE DIGITAL PARK) ร่วมต่อยอดความเป็นไปได้ทางธุรกิจผ่าน Startup Sandbox โดยโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมจุดประกายแนวคิดทางธุรกิจด้านพลังงานที่ยั่งยืน ภายใต้โจทย์ "เราจะพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้อย่างไร โดยใช้นวัตกรรมพลังงานสะอาดที่คุณสามารถเข้าถึงได้? เพื่อรักษาสมดุลของแหล่งพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมสร้างประโยชน์ต่อโลกและเข้าถึงแนวทางการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ในอนาคต

นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC กล่าวว่า โครงการ "GREENOVATION STARTUP SANDBOX PROGRAM" เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมที่ช่วยตอบโจทย์ความยั่งยืนในอนาคต รวมถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะมีไอเดียสร้างสรรค์คิดค้นธุรกิจที่นอกเหนือจากดูแลโลกแล้ว ยังช่วยดูแลสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับคนอื่นๆ ในสังคม สำหรับโครงการนี้อยู่ภายใต้การดำเนินกิจการเพื่อสังคมหรือ CSR ของ จีพีเอสซี ที่ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งเป็น 4 ด้านหลัก คือ 1. การที่ทุกคนได้เข้าถึงพลังงาน 2. การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3. การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีอยู่อย่างยั่งยืนและ 4. การสร้างนวัตกรรมที่ช่วยตอบโจทย์ความยั่งยืน

ดร.พัฑฒิ บุณยสุขานนท์ ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC กล่าวว่า เทรนด์พลังงานในโลก ได้มุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือกมากขึ้น สอดรับกับจีพีเอสซี ที่บริษัทยังแสวงหานวัตกรรมพลังงาน และมีพันธกิจนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อสรรสร้าง คุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของทั้งองค์กร และประเทศในระยะยาวต่อไป

ทั้งนี้ สตาร์ทอัพที่สมัครเข้าร่วมโครงการและได้รับคัดเลือกเป็นทีมผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน 3 ทีมสุดท้าย จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม "GPSC GREENOVATION STARTUP SANDBOX PROGRAM" เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 5 พฤศจิกายน 2565 และได้รับเงินทุนทีมละ 150,000 บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพและไอเดียนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ นอกจากนี้ สมาชิกทั้ง 3 ทีม จะได้รับสิทธิ์การใช้ Co-Working Space ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ พร้อมเข้าร่วม Workshop จากกูรูชั้นนำ และได้รับคำแนะนำจาก Mentor เพื่อสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจ

"จีพีเอสซีตระหนักถึงสภาวะโลกร้อน และปัญหาขาดแคลนพลังงาน ที่กลายเป็นวิกฤตระดับโลกมีผลกระทบต่อทุกประเทศ และเพื่อควบคุมภาวะโลกร้อน มีผลให้กลไกทางเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนไปจากภาษีทางการค้าต่างๆ  ส่งผลให้ภาษีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโลกเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทเร่งมองหานวัตกรรมพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาทดแทน โดยจัดทำโครงการ "GPSC GREENOVATION STARTUP SANDBOX PROGRAM" ขึ้นเป็นปีแรก ซึ่งถือเป็นโครงการแฟลกชิฟครั้งสำคัญ ในการร่วมเฟ้นหาสตาร์ทอัพของประเทศไทยที่มีนวัตกรรมด้านพลังงาน และสามารถนำมาใช้ได้จริง จึงอยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมออกไอเดียพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาด ที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมพลังงานที่มีความยั่งยืน ตลอดจนร่วมสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน" ดร.รสยา เธียรวรรณ กล่าวปิดท้าย

สำหรับสตาร์ทอัพและคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียและนวัตกรรมด้านพลังงาน สนใจสมัครเข้าร่วมในโครงการ "GPSC GREENOVATION STARTUP SANDBOX PROGRAM" สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.truedigitalpark.com/startup-support/gpsc-greenovation-startup-sandbox


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ