สนพ.จันทบุรี จัดประชุมหารือแนวทางสนับสนุนโครงการจัดเก็บข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดจันทบุรี ภายใต้กลไก กพร.ปจ.

ข่าวทั่วไป Friday May 27, 2022 14:04 —ThaiPR.net

สนพ.จันทบุรี จัดประชุมหารือแนวทางสนับสนุนโครงการจัดเก็บข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดจันทบุรี ภายใต้กลไก กพร.ปจ.

2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ในฐานะเลขานุการ กพร.ปจ. จัดประชุมหารือแนวทางสนับสนุนโครงการจัดเก็บข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดจันทบุรี ภายใต้กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแรงงานที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน และแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการส่งต่อข้อมูลเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อบ่งชี้ในการพัฒนาในมิติต่างๆ

อาทิ ภาคเกษตร ท่องเที่ยว บริการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้นำไปใช้วางแผน ตัดสินใจ กำหนดนโยบาย ที่เป็นประโยชน์ เกิดอย่างคุ้มค่าในภารกิจ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ