สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จับมืออีมิแน้นท์แอร์ พัฒนาทักษะช่างเครื่องปรับอากาศสู่มาตรฐานฯระดับ2

ข่าวทั่วไป Thursday June 23, 2022 09:38 —ThaiPR.net

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จับมืออีมิแน้นท์แอร์ พัฒนาทักษะช่างเครื่องปรับอากาศสู่มาตรฐานฯระดับ2

นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นประธานเปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ 2 รุ่นที่ 1/2565 โดยมีนายเทิดศักดิ์ ปาสาจัง วิศวกรฝ่ายเทคนิค บริษัทอีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานและหัวหน้าฝ่าย สพร.12 สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

นางอารี เตชะวันโต กล่าวว่า ปัจจุบันระบบเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 35,000 บีทียูขึ้นไป นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในบ้านเรือน อาคารสำนักงานทั่วไป เมื่อเครื่องปรับอากาศมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ช่างที่ให้บริการจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาตัวเอง เพื่อจะได้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งทักษะฝีมือเพื่อก้าวทันต่อเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้บริโภคที่มั่นใจในการให้บริการของช่างเครื่องปรับอากาศ ทั้งในเรื่องความปลอดภัย คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ อีกทั้งสืบเนื่องจากที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศร่วมกับ บริษัทอีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันจัดการ ฝึกอบรมด้านช่างเครื่องปรับอากาศเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านช่างเครื่องปรับอากาศให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือที่สูงขึ้นได้มาตรฐานฝีมือแรงงานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านช่างเครื่องปรับอากาศ โดยในปัจจุบันบุคลากรด้านช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านจะมีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือและได้รับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 1 ซึ่งเป็นระบบเครื่องปรับอากาศขนาดการทำความเย็นไม่เกิน 35,000 บีทียูและใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์เท่านั้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านให้ความสามารถและทักษะฝีมือให้สูงขึ้นและได้รับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 2 ซึ่งเป็นระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ที่ใช้ในอาคารสำนักงานทั่วไปสามารถทำความเย็นได้ตั้งแต่ 35,000 บีทียูขึ้นไปและใช้แรงดันไฟฟ้า 380 โวลท์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมกับบริษัทอีมิแน้นท์แอร์ประเทศไทย) จำกัด จึงดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ 2 รุ่นที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 21 -23 มิถุนายน 2565 จำนวน 24 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 22 คน ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการและช่างในสถานประกอบกิจการซ่อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยจะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ ขนาดเล็กระดับ 2 ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 และจะเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถในอันดับต่อไปโดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรมจากบริษัทอีมิแนนท์แอร์ฯตลอดหลักสูตร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ