กทม.เร่งสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ขอรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

ข่าวทั่วไป Monday June 27, 2022 11:47 —ThaiPR.net

กทม.เร่งสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ขอรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวถึงการเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับสิทธิการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนดว่า กรุงเทพมหานคร มีแนวทางการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี โดยคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ประกอบด้วย (1) อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (2) สัญชาติไทย (3) ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ผู้อำนวยการเขต หรือประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง สำหรับการการยื่นขอรับเงินฯ สามารถยื่นภายในกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่ออกมรณบัตร ณ สำนักงานเขตท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือภูมิลำเนาในขณะถึงแก่ความตาย โดยยื่นเอกสารมรณบัตรของผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ ซึ่งจะจ่ายเงินฯ รายละ 3,000 บาท

ทั้งนี้ สำนักพัฒนาสังคม ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขต 50 เขต สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ของหน่วยงาน และบริเวณหน่วยบริการประชาชนของหน่วยงาน เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง 69 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัด กทม. สำนักงานเขต 50 เขต และศูนย์เยาวชน กทม. เป็นต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงสิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ