สพร. 21 ภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2565

ข่าวทั่วไป Monday July 25, 2022 13:11 —ThaiPR.net

สพร. 21 ภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมอาคารตึกอำนวยการ ชั้น 2 สพร.21 ภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีอนุกรรมการหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน และจ่าเอกประยงค์ บุญช่วย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566 - 2570

ที่ผ่านความเห็นชอบของมติที่ประชุมคณะขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดภูเก็ต ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบในแผนพัฒนากำลังคนฉบับดังกล่าว และมอบให้ฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติมโครงการของหน่วยงานต่างๆ ให้ครอบคลุมกับเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต จำนวน 7 ด้าน ได้แก่ Maritime Hub,Medical Hub,Mice city,International education center,Smart City,Sport Tourism,Gastronomy และ Tuna Hub.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ