มรภ.พระนคร จัดเสวนาสร้างเครือข่ายและพัฒนาหลักสูตรพืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ข่าวทั่วไป Monday August 1, 2022 16:53 —ThaiPR.net

มรภ.พระนคร จัดเสวนาสร้างเครือข่ายและพัฒนาหลักสูตรพืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเสวนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาหลักสูตรพืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายกัมปนาท นกชัยภูมิ ปลัดอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ขำมี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ในโอกาสนี้นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

การจัดการเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ตอบสนองต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ด้วยหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 2.เพื่อดำเนินการ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครการพัฒนาหลักสูตรกัญชา กัญชง เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 3.เพื่อประสานและ สำรวจข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับ หน่วยงานภายในชุมชน องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนในชุมชนรวมถึงการยกระดับรายได้ของชุมชนอย่างยั่งยืน และ 4.เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ให้กับชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาและอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ทำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้ กฎหมายกัญชา กัญชง และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความแตกต่างระหว่างกัญชา กัญชง ประโยชน์และโทษ เทคนิคการปลูก โอกาสทางธุรกิจในปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนา กัญชา กัญชงเพื่อชุมชน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นาวาเอก ดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรวิจัยภาครัฐ ร่วมเอกชน นายสุรชาติ กีรติตระกูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีบุรีรัมย์ นายอุทิศ บุญนาน ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนก วิชาช่างกลเกษตร นายชาญศักดิ์ เงยวิจิตร ประธานวิสาหกิจชุมชนสะแกซำเฮิร์บ นายนราพงษ์ เหลือหลาย หัวหน้างานวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ นายณธัช ตั้งจิตเจริญ ประธานวิสาหกิจชุมชนยิ้มสยาม และนายอร่าม ลิ้มสกุล หมอยาสมุนไพร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ