สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมยางพารา

ข่าวทั่วไป Monday August 15, 2022 16:21 —ThaiPR.net

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมยางพารา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมยางพารา ระหว่าง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร กับ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ และบริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากผลสมฤทธิ์การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ) ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจ้างงานของแรงงานในพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังแรงงานใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะฝีมือได้มาตรฐานฝีมือแรงงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต และพัฒนาความสามารถให้ทันต่อยุค Thailand 4.0 ในจังหวัดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ