จุดเด่น ของ วิศวะฯ ม.ศรีปทุม ทั้ง 6 สาขา สุดHot!

ข่าวทั่วไป Tuesday August 16, 2022 16:14 —ThaiPR.net

จุดเด่น ของ วิศวะฯ ม.ศรีปทุม ทั้ง 6 สาขา สุดHot!

สำหรับน้องๆ ที่สนใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อยากหาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางก่อนตัดสินใจตสมัครเข้ามาเรียน วันนี้เราจึงรวมบทความ จุดเด่น ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU ทั้ง 6 สาขา สุดHot ที่บอกเลยว่าใช้เป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจเรียนได้ ไม่ผิดหวังแน่นอน

วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

เรียนการวิเคราะห์โครงสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง งานตรวจสอบคุณภาพ การพัฒนาวัสดุก่อสร้าง และ การสำรวจพื้นที่ต่างๆ รวมไปถึงการบริหารจัดการก่อสร้าง โดยใช้ทรัพยากรและวัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จุดเด่น

 • เป็นสาขาวิชาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับ ในมหาวิทยาลัยเอกชน
 • อาจารย์มีประสบการณ์ตรงจากงานวิชาชีพ
 • กิจกรรมชมรม นศ. ในการฝึกปฏิบัติเพื่อการเป็นนายช่างพันธ์แท้
 • มีเครือข่ายศิษเก่าที่เข้มแข็ง และมีรอบเรียนนอกเวลาราชการ สำหรับผู้ทำงาน

วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

เน้นความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านทฤษฎี ระบบความคิด และการปฏิบัติ บทเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในระบบไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และเมคคาทรอนิกส์ ที่ใช้ความชำนาญด้านระบบควบคุมการวัด ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารโทรคมนาคม

จุดเด่น

 • เรียนในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ตอบสนองต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ ในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ค้นคว้า วิจัย
 • อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและการเรียนการสอนได้รางวัลระดับชาติ
 • มีรอบเรียนนอกเวลาราชการ สำหรับผู้ทำงาน

วิศวกรรมเครื่องกล  (Mechanical Engineering)

ศึกษาการออกแบบและควบคุมใช้งานระบบทางกลของ เครื่องจักรอุปกรณ์ ยานยนต์ และระบบทางพลังงาน ฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานใน ภาคธุกิจ อาคาร บ้านพักอาศัย ในโรงงานอุตสาหกรรม 

จุดเด่น

 • มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการพลังงาน และ ระบบการปรับอากาศและงานระบบอาคาร
 • อาจารย์ผู้สอนเป็นวิศวกร มืออาชีพ จากภาคอุตสาหกรรม
 • โอกาสในการศึกษา พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
 • เครือข่ายภาคอุตสาหกรรม และ องค์กรวิชาชีพ

วิศวกรรมยานยนต์  (Automotive Engineering)

เรียนการควบคุมการผลิต  ค้นคว้า  วิเคราะห์  ทดสอบ การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า สนุกกับการแข่งขันยานยนต์ การบริการซ่อมบำรุง การปรับปรุงสมรรถนะ เทคโนโลยีทาง กลไกการทำงานของชิ้นส่วนยานยนต์ 

จุดเด่น

 • หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ กว. วิศวกรรมเครื่องกล
 • ทำงานทั้งด้านวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ได้สองทาง
 • ตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจอุตสาหกรรมการแข่งขัน (Motor Sport Engineering)
 • เครื่องข่ายองค์กรวิชาชีพและมืออาชีพในอุตสาหกรรมรถแข่งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)

เรียนรู้ทักษะทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์และการบริหาร การวางระบบกระบวนการทำงานอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ศึกษาการออกแบบ ปรับปรุง การจัดตั้งระบบปฏิบัติงาน  เน้นให้เกิดความสอดคล้องระหว่างคน วัสดุ และเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด

จุดเด่น

 • มีเครื่อข่ายภาคอุตสาหกรรม และ หน่วยงานวิชาชีพ
 • มอบโอกาสการฝึกปฏิบัติงานจริง ในโครงการวิชาชีพจากภาครัฐและเอกชน
 • เป็นสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการจากภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ

วิศวกรรมระบบราง  (Railway Systems Engineering)

จัดเต็ม ! ทั้งทฤษฎีพื้นฐานงานวิศวกรรมทุกแขนงและภาคปฏิบัติด้านระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง การซ่อมบำรุง การบริหาร และการจัดการด้านระบบราง ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหารวดเร็วและตรงจุด

จุดเด่น

 • ครอบคลุมความรู้พื้นฐานทุกสายงานวิศวะ รวมถึงระบบราง ระบบหุ่นยนต์
 • มีอาจารย์ตัวจริงด้านวิศวะระบบรางมาสอน
 • ฝึกจริงกันในห้อง LAB ทางวิศวกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาวิศวกร
 • มีโอกาสบินไปดูงานที่ประเทศจีน 1 ปี เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นวิศวระบบรางระดับคุณภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ยังเปิดโอกาสให้น้องๆที่สนใจเรียนสายวิศวะ รุ่นปี 65 ได้ทำตามความฝัน แต่ต้องรีบด่วน แล้วนะครับ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ