ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวเป็นครั้งแรกแก่บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง ที่ 'A(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 18, 2022 14:47 —ThaiPR.net

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ 'A(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short-Term Rating) ที่ 'F1(tha)' แก่บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (หรือ ASK)

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตระยะยาวภายในประเทศของ ASK สะท้อนถึงการพิจารณาของฟิทช์ว่าบริษัทจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ(extraordinary support) นอกเหนือจากการสนับสนุนในด้านการดำเนินงานปรกติ จากบริษัทแม่ลำดับสูงสุดในไต้หวัน ซึ่งคือ Chailease Holding Company Limited หรือ Chailease (BBB-/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ)

ฟิทช์เชื่อว่า ASK เป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อ Chailease  ASK มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่ม Chailease มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ 50.4% และมีการเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญในการดำเนินงานและการควบคุมการบริหารงาน กลุ่มบริษัทแม่ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่บริษัทมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2564 ได้มีการเพิ่มทุนให้กับบริษัทลูก ในขณะเดียวกัน ASK ก็ได้ใช้ประโยชน์จากความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทแม่ในธุรกิจสินเชื่อรถยนต์และลิสซิ่ง

Chailease เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ASK ตั้งแต่ปี 1997 บริษัทลูกในไทยมีชื่อเสียงในธุรกิจเช่าซื้อ โดยเฉพาะธุรกิจเช่าซื้อรถบรรทุก ASK มีความสามารถในการทำกำไรที่น่าพอใจมาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพของสินทรัพย์ที่ค่อนข้างทรงตัว แม้ว่าจะเผชิญกับสภาพตลาดที่ท้าทายในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด อัตราส่วนของกำไรสุทธิก่อนจ่ายภาษีต่อค่าเฉลี่ยสินทรัพย์ อยู่ที่ 3.1% ณ ไตรมาส 1 ปี 2565 ในขณะที่อัตราส่วนของสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ 2.6%

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตของ Chailease สามารถดูได้จากประกาศอันดับเครดิตล่าสุด หัวข้อ  "Fitch Affirms Chailease Group's Ratings; Outlook Stable" ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ https://www.fitchratings.com/research/non-bank-financial-institutions/fitch-affirms-chailease-group-ratings-outlook-stable-28-10-2021

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):

การปรับลดความสามารถในการให้การสนับสนุนแก่ ASK อาจนำไปสู่การปรับลดอันดับเครดิตของบริษัท โดยบ่งชี้ได้จากการปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ Chailease แต่อย่างไรก็ตามฟิทช์จะพิจารณาโครงสร้างเครดิตของบริษัทเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศจากฟิทช์ด้วยเช่นกัน

การปรับลดของโอกาสที่บริษัทแม่จะให้การสนับสนุนแก่บริษัทลูก ก็อาจนำไปสู่การปรับลดอันดับเครดิตได้ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นใน ASK ของ  Chailease ลงไปต่ำกว่า  50% ควบคู่ไปกับการปรับตัวลดลงของระดับการควบคุมการบริหารงานและความร่วมมือและผสานการดำเนินงาน (integration) กับบริษัทแม่ อาจนำไปสู่การพิจารณาทบทวนโอกาสที่บริษัทแม่จะให้การสนับสนุนแก่บริษัทลูก

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):

การปรับเพิ่มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ Chailease อาจนำไปสู่การปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศของ ASK ได้ แต่อย่างไรก็ตามฟิทช์จะพิจารณาโครงสร้างเครดิตของบริษัทเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศจากฟิทช์ด้วยเช่นกัน

อันดับเครดิตภายในประเทศของ ASK อาจได้รับการปรับเพิ่มอันดับ หากฟิทช์มีการพิจารณาทบทวนว่า ASK มีสถานะเป็นบริษัทลูกหลักของ Chailease ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้จากการที่ฟิทช์เชื่อว่า ASK ได้กลายเป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับกลุ่ม ซึ่งอาจพิจารณาได้จากการปรับเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผลกำไร หรือ สัดส่วนของสินทรัพย์ของ ASK ต่อกลุ่มบริษัทที่มากกว่า 20% ควบคู่ไปกับการมีชื่อทางการค้าร่วมกัน และมีการพิจารณาว่าบริษัทแม่อาจมีความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอย่างมีนัยสำคัญหากบริษัทลูกประสบปัญหาทางการเงินและไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ รวมถึงการมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทแม่ที่มากกว่า 75%

วันที่มีประชุมพิจารณาอันดับเครดิต

8 สิงหาคม 2565

อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น

อันดับเครดิตของ ASK มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตสากลระยะยาวของ Chailease Holding


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ