สนพ.สระบุรี ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

ข่าวทั่วไป Thursday August 18, 2022 17:24 —ThaiPR.net

สนพ.สระบุรี  ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 19 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี โดยผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 กำหนดให้สาขาอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ได้แก่ ช่างไฟฟ้าภายอาคาร ต้องผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อการพิจารณาและวัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะส่วน บุคคล และประสบการณ์หรือความสำเร็จในการประกอบอาชีพในระดับต่าง ๆ และการรับรองความรู้ความสามารถ ในการประกอบอาชีพของบุคคลที่ผ่านการประเมินในแต่ละระดับตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ซึ่งมีค่าสมัครเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ 1,000 ทั้งนี้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี สามารถสอบถามข้อมูลเพื่อเติมได้ที่ ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี โทร.036679720


แท็ก ช่างไฟฟ้า  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ