กทม. เพิ่มศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติบรรจุใหม่กว่าพันคน

ข่าวทั่วไป Thursday March 27, 2008 11:13 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--27 มี.ค.--กทม.
เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 51 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา: ดร.วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการครูกรุงเทพมหานครบรรจุใหม่ ประจำปี 2551 จำนวน 1,050 คน และบรรยายพิเศษ เรื่อง วิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครที่บรรจุใหม่มีเจตคติ มีความรู้ และมีทักษะที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติวิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐาน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา กทม.
สำนักการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการครูกรุงเทพมหานครบรรจุใหม่ ประจำปี 2551 เพื่อสร้างทัศนคติ เจตคติ ปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการครูมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีทักษะที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติวิชาชีพครู ตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นการยกระดับและเพิ่มศักยภาพครูให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการอบรม สั่งสอน ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศ มุ่งสู่ “กรุงเทพเมืองน่าอยู่” ต่อไป
ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. — 26 เม.ย. 51 แบบพักค้าง และไป — กลับ โดยหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครู ภาคปฏิบัติ เป็นการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองเบื้องต้น (B.T.C.) ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) และฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรผู้นำยุวกาชาด โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 530 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 520 คน รวมทั้งสิ้น 1,050 คน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ