วว. เชิญชวนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ IoT for Community Water Supply Production ฟรี!

ข่าวทั่วไป Wednesday August 24, 2022 14:09 —ThaiPR.net

วว. เชิญชวนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ  IoT for Community Water Supply Production ฟรี!

วว. เชิญชวนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ IoT for Community Water Supply Production ฟรี! เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคี/พหุภาคี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.) ได้รับงบประมาณจาก กระทรวง อว. ในการดำเนิน โครงการการเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี ประจำปีงบประมาณ 2565 กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on the Research Network Creation of IoT for Community Water Supply Production ฟรี ! ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี และช่องทางออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting

เนื้อหาการประชุมฯ ประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน   งานวิจัยของ วว. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบน้ำ    กรณีศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ  ปัญหาและอุปสรรคของระบบการผลิตประปาในชุมชนเมืองและพื้นที่ขาดแคลนของประเทศอินเดีย การประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) สำหรับระบบการผลิตประปาเพื่อชุมชนที่มีคุณภาพต้นทุนต่ำและยั่งยืนของประเทศเวียดนามและประเทศไทย  พร้อมทั้งการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพฯ  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม ห้องแบบจำลองระบบบำบัดน้ำเสีย ห้องนิทรรรศการให้ความรู้ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ เป็นต้น

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ  ลงทะเบียน  ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciOxsdJX97bhWIf-0RlixFzLlIr-E_jXEIPRb6iEIqA1orDg/viewform

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย  ได้ที่ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1W-0t-HaKIUSSaLwZLcuYjrGsW63G-Rn7?usp=sharing


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ