คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล เยี่ยมชมการสอนแบบ Gifted Education และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ มจธ. พร้อมขยายความร่วมมืองานวิจัยสู่ผู้ใช้

ข่าวทั่วไป Thursday August 25, 2022 08:51 —ThaiPR.net

คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล เยี่ยมชมการสอนแบบ Gifted Education และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ มจธ. พร้อมขยายความร่วมมืองานวิจัยสู่ผู้ใช้

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ และบุคลากรภายใต้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแบบ Gifted Education สำหรับพัฒนาเด็กที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ และเยี่ยมชมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสุขภาพ ของ มจธ. เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการทำวิจัยและการประยุกต์เทคโนโลยีจนไปถึงผู้ใช้ที่เป็นทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย

รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวว่า การมาเยี่ยมชมงาน มจธ.ของคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษา ซึ่งอาจนำไปสู่โครงการความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อจะได้ช่วยกันฟูมฟักเยาวชนรุ่นใหม่ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้ โดยเฉพาะบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

ในช่วงเช้า ศ. คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ นำคณะฯ เข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของ มจธ. ที่มีอยู่หลากหลายโปรแกรมทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย อาทิ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ และ โคเซ็น มจธ. (KOSEN KMUTT) ณ มจธ. บางขุนเทียน และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญ เช่น การเตรียมความพร้อมบุคลากรครูสำหรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ มจธ. นำมาใช้ แนวทางการประเมินหรือวัดผลเพื่อรักษาคุณภาพของการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของของนักเรียนโครงการเพิ่มประสบการณ์ของเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการ 2B-KMUTT

ต่อมาคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ฯ ได้เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ และห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีน (Biopharmaceutical characterization laboratory: BPCL) และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับความก้าวหน้าโครงการศูนย์บริการผลิตเซลล์เชิงพาณิชย์ (Automated Tissue Kulture: ATK) จากนั้นเดินทางมา มจธ.บางมด เพื่อเยี่ยมชมงานวิจัยด้านประสาทวิทยาและจิตวิทยา ของสถาบันการเรียนรู้ และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ณ สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (Gifted Education Office: GEO)

ในช่วงบ่าย ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และสุขภาพ ของศูนย์วิจัย Hospital Automation Research Center (HAC) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (Institute of Field Robotics (FIBO) อาทิ "CARVER" หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ ขนส่งอาหาร ยา และเวชภัณฑ์, "NEF" ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวบนเตียงของผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ, "Inspectra-CXR" ระบบ AI ช่วยตรวจจับความผิดปกติจากภาพถ่ายรังสีทรวงอกฯลฯ โดยมี ผศ. ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ FIBO ให้การต้อนรับ และชมผลงานวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ เครื่องฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยรังสี UVC อุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบน ห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด (SMART LAB) และอุปกรณ์ปลูกถ่ายประเภทโลหะจากเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติทางเลือกในอนาคตสำหรับผู้ป่วยที่ต้องปลูกถ่ายกระดูก โดยมีอาจารย์และคณะนักวิจัยให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว ในโอกาสนี้ มจธ. ยังได้มอบเครื่องฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยรังสี UVC จำนวน 10 เครื่องซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ และทีมวิจัยที่ถ่ายทอดไปยังเอกชน ให้แก่ทางคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

การดูงานครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงความสามารถและความสนใจของสองสถาบันเข้าด้วยกัน และในอนาคตคาดว่าจะมีความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของงานวิจัยนั้น หากนำจุดแข็งของทั้งสองแห่งมาเสริมกันได้ ก็น่าที่จะทำให้เกิดงานวิจัยเชิงที่มีประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพที่มีโอกาสถึงมือผู้ใช้ได้เร็วยิ่งขึ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ