สพร. 16 นครปฐม ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในสาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้สถานประกอบกิจการ บจก. อุตสาหกรรมอำนวยไชย จำกัด

ข่าวทั่วไป Friday September 2, 2022 09:33 —ThaiPR.net

สพร. 16 นครปฐม ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในสาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้สถานประกอบกิจการ บจก. อุตสาหกรรมอำนวยไชย จำกัด

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ดำเนินการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2565 ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยทีมวิทยากรและคณะทำงานนักพัฒนาผลิตภาพแรงงาน ให้กับพนักงาน บริษัท อุตสาหกรรมอำนวยไชย จำกัด ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 20 คน

ทั้งนี้ ในการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมสาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวข้ามไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ส่งเสริมและพัฒนาให้แรงงานทักษะต่ำก้าวข้ามไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเพิ่มผลิตภาพแรงงานแก่สถานประกอบกิจการและพนักงานในสถานประกอบกิจการ ในการสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าใจถึงความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการทำงานและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการพัฒนาบุคลากรภายในสถานประกอบกิจการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ