พัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์เพิ่มทักษะดิจิทัลและการขายออนไลน์แก่ผู้ห่างไกลสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ข่าวทั่วไป Friday September 2, 2022 14:49 —ThaiPR.net

พัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์เพิ่มทักษะดิจิทัลและการขายออนไลน์แก่ผู้ห่างไกลสัญญาณอินเตอร์เน็ต

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์เปิดการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 ชั่วโมง แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลสัญญาณอินเตอร์เน็ตหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนกระเทียมวิทยา ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ทั้งนี้ ดำเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและการพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลและทุรกันดาร ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย และแรงงานนอกระบบ ให้สามารถเข้าถึงและใช้งานบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ตลอดจนมีทักษะความรู้ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ