ม.ศรีปทุม เดินหน้าพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการฯ 2565

ข่าวทั่วไป Tuesday September 6, 2022 14:49 —ThaiPR.net

ม.ศรีปทุม เดินหน้าพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการฯ 2565

ตอกย้ำความเป็น DYNAMIC UNIVERSITY มหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะต่อชุมชนและสังคม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2565 และได้มีการจัดการประชุมสรรหาและคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการฯ ขึ้น โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ เป็นประธานการประชุมสรรหาและคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการฯ ณ ห้องปัทมา ชั้น 4 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นในระดับปริญญาตรี จะพิจารณาจากผลงานของนักศึกษา อาทิ ด้านการศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติที่แสดงถึงการเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และสำหรับระดับปริญญาโท- ปริญญาเอก จุพิจารณาผลงานดีเด่นด้านวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ