อบรมหลักสูตร Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น) วันที่ 18 ตุลาคม 2565

ข่าวทั่วไป Thursday September 15, 2022 17:23 —ThaiPR.net

อบรมหลักสูตร Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น) วันที่ 18 ตุลาคม 2565

การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) เป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์การทำงานได้ง่าย และชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้บอร์ด ป้าย สัญลักษณ์สีและอื่น ๆ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของสถานที่ทำงาน อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานสามารถทราบความก้าวหน้าและปัญหาในงานที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าในเชิงปริมาณ หรือคุณภาพ นอกจากนี้ Visual Control สามารถประยุกต์ในการทำงานประจำวันและโครงการปรับปรุงงานอื่นๆ เช่น 5ส ความปลอดภัย TPM,JIT,QC, IE-Techniques

วัตถุประสงค์

 • ทราบถึงความหมายและวิธีการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
 • สามารถนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้เพื่อดำเนินการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในการทำงานประจำและกิจกรรมอื่นๆ ได้

วิทยากร : อ.เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร และการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 2 วันที่ 18 ตุลาคม 2565

หัวข้อ

 • แนวคิดการเพิ่มผลผลิต หลักการ Visual Control
 • การประยุกต์การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control
  • เพื่อการกำหนดทิศทางขององค์การ
  • เป้าหมายประจำปี แผนดำเนินการ และการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
  • การวางแผน และควบคุมการผลิต
  • ระบบคุณภาพ
  • 5ส และการควบคุมวัสดุ
  • การบำรุงรักษา
 • กรณีศึกษา และกิจกรรมกลุ่ม
 • สรุป และถาม ตอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ftpi.or.th/event/76790

แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500 ต่อ 452-456

อีเมล์ : training@ftpi.or.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ