EXIM BANK จับมือกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกยุค Next Normal

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday September 28, 2022 15:06 —ThaiPR.net

EXIM BANK จับมือกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกยุค Next Normal

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ (ซ้าย) อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ลงนามกับ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ขวา) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ในบันทึกข้อตกลง "ความร่วมมือด้านการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย" เพื่อบูรณาการข้อมูลและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยทั้งสอง หน่วยงานจะร่วมมือกันเตรียมความพร้อมทั้งข้อมูล ความรู้ เงินทุน และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจไทยสู่ตลาดโลกยุค Next Normal เพิ่มมากขึ้น ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ