ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน

ข่าวทั่วไป Wednesday October 19, 2022 09:26 —ThaiPR.net

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนรวมถึงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2565

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงตั้งพระทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยเสมอมา และหนึ่งในพระภารกิจสำคัญ คือ การดูแลสุขอนามัยที่ดีของประชาชน รวมถึงการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัดทั่วทุกภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศอย่างครบวงจร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์มาสู่คนที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิต จึงทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ในการนี้ ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิ พอ.สว.จังหวัดพะเยา ที่โปรดให้ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชน รวมทั้งตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม แก่กลุ่มสตรี อายุระหว่าง 17 ถึง 70 ปี และตรวจรักษาโรคทาง ทันตกรรม พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ ตั้งแต่การลงทะเบียน ซักประวัติ คัดกรองผู้ป่วย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต การวินิจฉัยโรค และการจ่ายยาตามอาการของโรค โดยตลอดทั้ง 2 วันนี้ มีประชาชนเข้ามารับบริการตรวจรักษา รวม 117 คน ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบ อาทิ โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคระบบทางเดินอาหาร

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปปฏิบัติพระกรณียกิจและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยโปรดให้จัดกิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของประชาชน และสัตว์จรจัดในพื้นที่ ทั้งการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์ การผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมการขยายพันธุ์ของประชากรสุนัขในพื้นที่ รวมถึงการจัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. และเจ้าของสัตว์เลี้ยง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักรู้เท่าทันป้องกันมิให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายสมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 500 โดส เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ตลอดระยะเวลารวม 2 วันนี้ มีจำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน 70 ตัว และ มีการผ่าตัดทำหมัน รวมจำนวน 193 ตัว เพื่อควบคุมการขยายพันธุ์ของประชากรสุนัขและแมว ที่อาจเป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คน ซึ่งในปี 2565 จังหวัดพะเยา พบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จำนวน 4 ตัว เนื่องจากวัคซีนโรคพิษสุนัขไม่เพียงพอ ทำให้สุนัขไม่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยทางจังหวัดได้ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้า และจัดทำโครงการ "ประชาร่วมใจ หมู่บ้านปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า" เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดพะเยา จนครบร้อยละ 100 รวมทั้งผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมวในชุมชน เพื่อให้จังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย สนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มูลนิธิจุฬาภรณ์ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมรับเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ "คุณไหมทอง" สุนัขทรงเลี้ยง เป็นที่ระลึก ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ หรือร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อโครงการ "ปันน้ำใจ สู้ภัยพิษสุนัขบ้า" เลขที่บัญชี 468-116003-1 และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมล saowarin@cri.or.th หรือ โทรสาร 0-2553-8527 เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แฟนเพจเฟซบุ๊ก : ปันน้ำใจ สู้ภัยพิษสุนัขบ้า


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ