SELIC รับรางวัล "องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น" ประจำปี 2565

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday November 23, 2022 14:26 —ThaiPR.net

SELIC รับรางวัล

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบรางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565 ระดับ "ดีเด่น" ให้กับนางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีลิค คอร์พ (SELIC) ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

อีกทั้ง บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้นต้องควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนและสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หนึ่งในปณิธานที่บริษัทยึดมั่น คือ การดำเนินธุรกิจที่สอดผสานไปกับการตอบแทนกลับสู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยรางวัลดังกล่าวเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ SELIC ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ

นอกเหนือจากความสำเร็จในด้านธุรกิจ SELIC มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมไทยอย่างยั่งยืน
สำหรับรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ โดยพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด มากกว่า 1ปี โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ