รมว.เฮ้ง ส่ง ที่ปรึกษา มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เชิดชูสถานประกอบการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

ข่าวทั่วไป Wednesday November 30, 2022 13:59 —ThaiPR.net

รมว.เฮ้ง ส่ง ที่ปรึกษา มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เชิดชูสถานประกอบการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว และเกียรติบัตรโครงการเรือประมงสีขาว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้แทนหน่วยงานสถานประกอบการ สถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่านสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้ให้ความสำคัญต้องการปลูกจิตสำนึกด้านการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดีในสถานประกอบกิจการ และยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นระบบและได้มาตรฐานสากล และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดขึ้นเพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ให้มีความเข้มแข็งเพื่อลดความขัดแย้งภายในองค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบภายใต้การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามมาตรฐานของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการช่วยเหลือและร่วมมือซึ่งกันและกันในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และมีการบูรณการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการและเรือประมง ซึ่งในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานให้ดีขึ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนซึ่งจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจต่อไปอีกด้วย

"ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา และนายจ้างเจ้าของเรือประมง ที่ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และใบรับรอง ซึ่งแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน มีการจัดระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงการร่วมมือร่วมใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน" นางธิวัลรัตน์ กล่าวตอนท้าย

โอกาสเดียวกันนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ยังได้เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือหลักสูตร เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการเสริมสมรรถนะแรงงาน ด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาศักยภาพคนให้มีองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ปัจจุบันการสร้างและผลิตกำลังคนที่สอดรับความต้องการของตลาดแรงงานยังไม่เพียงพอ จึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาแรงงานกำลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว และกำลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพ และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่สอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งเป็นเป้าหมายในแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจเพื่อให้เป็น "กำลังคน" ที่มีศักยภาพ มีทักษะสูง สามารถนำความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต เป็นการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ