ม.มหิดล ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ SDGs สอดรับนโยบาย BCG ตามมติเอเปค - ผลักดันประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย ปลูกฝังทรัพยากรมนุษย์รักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่เศรษฐกิจ

ข่าวทั่วไป Thursday December 1, 2022 11:24 —ThaiPR.net

ม.มหิดล ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ SDGs สอดรับนโยบาย BCG ตามมติเอเปค - ผลักดันประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย ปลูกฝังทรัพยากรมนุษย์รักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่เศรษฐกิจ

มติที่ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 29 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ได้รับรองนโยบาย BCG ให้เป็นเป้าหมายสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ

เช่นเดียวกับทิศทางของการพัฒนามหาวิทยาลัยโลกที่ไม่ได้มุ่งแข่งขันแต่ในเรื่องวิชาการ แต่ได้ให้ความสำคัญไปถึงอนาคตของโลกที่จะอยู่ต่อไปไม่ได้หากไม่ร่วมกันใส่ใจสิ่งแวดล้อมเสียตั้งแต่วันนี้

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะ และคงความแข็งแกร่งในคุณภาพทางการศึกษา เพื่อเป็นฐานกำลังสำคัญให้กับประเทศไทย สู่การพัฒนา และเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในเวทีโลก

ซึ่งในการจัดกลุ่มการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (Movements for Global Sustainability) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ People (ทรัพยากรมนุษย์) Prosperity (ความรุ่งเรือง) และ Planet (สิ่งแวดล้อม) โดยงานวิจัยที่มุ่งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่ม People ที่สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดสู่การขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มอื่นๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องการร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตของชนรุ่นลูกหลาน

โลกได้เดินทางมาถึงจุดที่ทุกภาคส่วนจะต้องมี SDGs เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์เติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำองค์กรที่ดี จะต้องมีการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อโลกด้วย

มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้นำวิชาการของประเทศไทยพร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนนโยบาย BCG ในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และร่วมผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย SDGs แห่งองค์การสหประชาชาติทั้ง 17 ข้อให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ