กลุ่มทรู รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม ต่อเนื่องปีที่ 6 ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565

ข่าวทั่วไป Tuesday December 6, 2022 17:01 —ThaiPR.net

กลุ่มทรู รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม ต่อเนื่องปีที่ 6 ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565

เนื่องในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบ รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ "องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม" แก่ กลุ่มทรู โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจและการศึกษา ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยครั้งนี้นับเป็นปีที่ 6 ที่กลุ่มทรู ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่อง อันตอกย้ำความเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นสนับสนุนกลุ่มเปราะบางซึ่งมีข้อจำกัดและขาดโอกาสหลายๆ ด้านในทุกมิติอย่างจริงจัง โดยทรู ได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมส่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพ ตลอดจนสร้างสรรค์บริการ เพื่อให้ผู้พิการได้เข้าถึงข้อมูล ความรู้ในการนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิต มีอาชีพ มีรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจและการศึกษา กล่าวว่า "รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ "องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม" สะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ในฐานะองค์กรของคนไทย ที่ทุ่มเทพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มด้อยโอกาส ภายใต้แนวคิด "Creating a Better Life for the Disabled" เพื่อให้สามารถสร้างคุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ ซึ่งกลุ่มทรู ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย นำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัล มาสร้างสรรค์นวัตกรรม อาทิ True Autistic Application เครื่องมือช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร และเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจแก่เด็กพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงพัฒนาระบบสำรวจและคัดกรองเบื้องต้นสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นเป็นพิเศษ หรือ STS (Screening tools for person with special needs) เพื่อเป็นเครื่องมือในการคัดกรองให้ผู้ปกครองหรือเด็กที่มีความสงสัยว่าจะมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคเรียนรู้ช้า สมาธิสั้น มีความบกพร่องทางสติปัญญา และออทิสติก ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการรักษาทันท่วงทีและรับสิทธิ์สวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้เช่นเดียวกับคนปกติ ด้วยซิมทรูมูฟ เอช แพ็กเกจ Ability3 เพื่อพี่น้องคนพิการทุกประเภท"

นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังได้จ้างงานผู้พิการ ตามมาตรา 33 และ 35 ตลอดจนร่วมมือกับมูลนิธิออทิสติกไทย จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มคนออทิสติกและครอบครัว ภายใต้เครือข่ายมูลนิธิฯ ในกว่า 20 จังหวัด มีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย "ก้าวไปข้างหน้าอย่างเท่าเทียม" ของภาครัฐอีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ