ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน (HYDROGEN) เริ่มซื้อขาย 13 ธ.ค. นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday December 9, 2022 16:23 —ThaiPR.net

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน (HYDROGEN) เริ่มซื้อขาย 13 ธ.ค. นี้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน ลงทุนในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในที่ดินอาคารโรงงานและอาคารคลังสินค้ารวม 4 โครงการของเครือสหพัฒน์ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 13 ธ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าเข้าลงทุน 2,845.34 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า "HYDROGEN"

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "HYDROGEN" ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565

HYDROGEN มีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าลงทุนครั้งแรกในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโครงการดังนี้ 1) โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา 2) โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี 3) โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ แม่สอด 4) โครงการไทเกอร์ สุวรรณภูมิ ดีซี โดยมีการแต่งตั้ง บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ("SPI") เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม และบริหารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่ามายาวนานกว่า 45 ปี โดยทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรกนี้ ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี เป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม ศูนย์กลางการดำเนินธุรกิจสำหรับการขนส่งและการกระจายสินค้า และยังมีผู้เช่าที่กระจายตัวทั้งในด้านประเภทธุรกิจและสัญชาติ

HYDROGEN เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 รวมจำนวน 207.72 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 2,077.2 ล้านบาท โดยจะนำเงินระดมทุนดังกล่าวรวมกับเงินจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเข้าลงทุนในสินทรัพย์เริ่มแรกมูลค่าเข้าลงทุน 2,845.34 ล้านบาท โดยมี บจก. ไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นทรัสตี

นายปิยะพงศ์ พินธุประภา กรรมการผู้จัดการ บจก. ไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เปิดเผยว่า ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรกเป็นทรัพย์สินประเภทอาคารคลังสินค้าและโรงงาน โดยประกอบไปด้วยกรรมสิทธิ์ในโครงการไทเกอร์ สุวรรณภูมิ ดีซี และสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปีในโรงงานภายในโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี และโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ แม่สอด ซึ่งล้วนตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพในการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงมีความสะดวกและประหยัดเวลาในการขนส่งสินค้า โดยมี บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม และบริหารโรงงานและคลังสินค้า สำหรับประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในปีแรกคาดว่าอยู่ในระดับประมาณ 7.0% ซึ่งถือว่าเป็นกองทรัสต์ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจกองหนึ่งในกลุ่มกองทรัสต์ในตลาด

HYDROGEN มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อรอบปีบัญชี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี และในกรณีที่เห็นสมควร ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนพิเศษเกินกว่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 2 ครั้งต่อรอบปีบัญชี โดยหลัง IPO ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ HYDROGEN 3 ลำดับแรกได้แก่ ได้แก่ 1) บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ถือหน่วยทรัสต์ 10.01% 2) บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด ถือหน่วยทรัสต์ 10.01% และ 3) บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยทรัสต์ 9.63%

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของกองทรัสต์ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของกองทรัสต์ที่ www.set.or.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ