วช. หนุน มธ. และไทยพีบีเอส จัดกิจกรรมผลิตสื่อ Tiktok เพื่อให้เยาวชนรู้เท่าทันข่าวปลอมทางการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์

ข่าวทั่วไป Friday December 9, 2022 16:57 —ThaiPR.net

วช. หนุน มธ. และไทยพีบีเอส จัดกิจกรรมผลิตสื่อ Tiktok เพื่อให้เยาวชนรู้เท่าทันข่าวปลอมทางการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ ผศ.ดร.อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม การผลิตสื่อ Tiktok รู้เท่าทันข่าวปลอมทางการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ ภายใต้โครงการ "การเมืองเยาวชนร่วมสมัยกับการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทางการเมืองรู้เท่าทันข่าวปลอม" จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ภายในงานมีการกล่าวปาฐกถา เรื่อง "เยาวชนกับการสร้างสรรค์สื่อเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคม" โดย รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (ไทยพีบีเอส) กิจกรรม Talk : TikTok ปังปังเพื่อสังคม โดย คุณธรรมชาติ โยธาจุล TikToker ชื่อดัง ที่มาเล่าถึงกลวิธีการทำ TikTok อย่างไรให้มีคนดูเป็นล้านวิว

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงาน TikTok ภายใต้แนวความคิด "เยาวชน การเมือง ข่าวปลอม" โดยเยาวชน 18 ทีม จาก 13 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยแบ่งประเภทของรางวัลเป็น 5 ประเภท ได้แก่ รางวัลข้อมูลเชิงลึกหรือมีประโยชน์ (Exclusive Content) รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม (Creative Content Specialist) รางวัลการตัดต่อหรือเทคนิคการนำเสนอยอดเยี่ยม (Unique Editor) รางวัลการใช้ภาษาที่สร้างสรรค์ไม่ก่อให้เกิดการสร้างอคติและความเกลียดชัง (Excellent Word) และรางวัลที่เนื้อหาสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะให้กับคนดู (Smiling World) โดยมี คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย จาก The Reporters คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล จาก Thai PBS คุณธนกร วงษ์ปัญญา จาก The Standard และคุณขจร เจียรนัยพานิชย์ จาก The Zero Publishing ร่วมตัดสินและวิพากษ์ผลงาน TikTok เพื่อหาผู้สร้างสรรค์ TikToker รุ่นใหม่ที่ต่อสู้กับข่าวปลอมทางการเมือง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ