เขตสัมพันธวงศ์จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ค้าย่านเยาวราช เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบมาตรการด้านสุขอนามัย

ข่าวทั่วไป Monday January 16, 2023 16:36 —ThaiPR.net

นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. กล่าวถึงการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าและความคืบหน้าการยกระดับร้านอาหารริมทาง (สตรีทฟู้ด) ย่านถนนเยาวราช ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขต สัมพันธวงศ์ ได้จัดระเบียบบริเวณถนนเยาวราชทั้งสองฝั่ง เป็นพื้นที่ทำการค้าตามประกาศ กทม.เรื่อง กำหนดให้ที่สาธารณะเป็นพื้นที่ทำการค้าและเป็นย่านสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะร้านอาหารที่ขึ้นชื่อ รวมถึงอาหารริมทางที่หลากหลาย สำนักงานเขตฯ โดยฝ่ายเทศกิจ ได้สำรวจผู้ค้าเมื่อเดือน มิ.ย.65 เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ค้าให้เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องครบถ้วน แล้วรายงานให้สำนักเทศกิจ กทม.ทราบ เพื่อจัดทำบัญชีผู้ค้าให้ตรงกับของสำนักงานเขตฯ โดยพื้นที่ที่ผู้ค้าทำการค้าจะอยู่บริเวณถนนเยาวราชทั้งสองฝั่ง ทั้งเวลา 10.00 - 18.00 น. และเวลา 17.00 - 24.00 น. ซึ่งจะเป็นผู้ค้าที่มีชื่อในบัญชีเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจตรากวดขันผู้ค้าบริเวณถนนเยาวราชทั้งสองฝั่งให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำการค้าในที่สาธารณะที่ กทม.กำหนดอย่างต่อเนื่องทุกวัน หากพบการฝ่าฝืนฯ จะว่ากล่าวตักเตือนให้แก้ไข หรือจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

นอกจากนั้น ยังได้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบมาตรการด้านสุขอนามัย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเก็บตัวอย่างอาหารสด อาหารแห้ง และอาหารแปรรูปที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยและเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบอาหารเบื้องต้น (Food test kit) ทดสอบน้ำยาตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้นและลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหาร ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ บริเวณถนนเยาวราชเป็นพื้นที่นำร่องการจัดกิจกรรมพัฒนายกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยจะดำเนินการในช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย.66 จัดกิจกรรมตรวจประเมิน ติดตาม แผงลอย จำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่ทำการค้าตามประกาศ กทม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขาย หรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ โดยจะตรวจประเมินฯ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน มี.ค. - เม.ย. และครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ค.66

ส่วนการปรับปรุงและยกระดับร้านอาหารริมทาง (สตรีทฟู้ด) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขาย หรือจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทำการค้าที่มีอัตลักษณ์ วิถีชุมชนย่านพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณย่านเยาวราช ผู้ทำการค้าต้องผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยและสถานประกอบการอาหารที่จะได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กทม.รวมถึงจะต้องเป็นสถานประกอบการอาหารที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านสุขลักษณะทางกายภาพ อาคารสถานที่ (Place) ด้านคุณภาพอาหาร (Food) ด้านบุคลากร ผู้สัมผัสอาหาร (Food Handler) และด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ